OTTAWA, Sept. 26, 2016 /CNW/ – Moncton’s Magnetic Hill Zoo’s Amur Cat Exhibit was awarded the prestigious Thomas R. Baines Award from Canada’s Accredited Zoos and Aquariums (CAZA).
Începutul secolului al şaisprezecelea a însemnat nu doar semnul trezirii gândirii din lunga amorţeală a Evului Mediu, ci şi iniţierea durerosului şi îndelunga­tului proces de reformare a Bisericii. Adevărul ce fusese atâta vreme trunchiat, disimulat, şi adesea tăinuit, a reuşit până la urmă să destrame vălurile sectarismului întunecat, iar fanatismul clerical, superstiţia şi bigotismul au început să se risipească.

Gândirea liberală şi cercetarea neîngrădită au luat locul credulităţii oarbe; raţiunea a ieşit învingătoare din lupta ei cu supunerea oarbă în faţa autorităţii ecleziastice. În ştiinţă se înfruntau raţiunea şi gândirea speculativă, noile adevăruri şi erorile ce căpătaseră marca respecta­bilităţii. Logica se împotrivea încrederii în ideile rigide ale autorităţilor instituite. Luther a înlăturat bariera ierarhiei ecleziastice. Dar poate că mintea cea mai cuprinzătoare a acelei epoci a fost Philippus Aureolus Theophrastus Bombast de Hohenheim.

Se înrudea cu Marele Maestru al Ordinului Cavalerilor Sfântului Ioan din acele timpuri, al cărui nume era George Bombast de Hohenheim.

În nici o pictură nu apare cu barbă. Portretul său în mărime naturală poate fi văzut la Salzburg, pictat pe unul din pereţii locuinţei sale Linzer Street, no. Alte portrete ale lui Para­celsus se găsesc în parcele psoriazis vindecator Siberian Hauser a lucrării sale şi în primul volum din Bibliotheca Magica a aceluiaşi. La vârsta de şaispreze ce ani a fost trimis să studieze la Universitatea din Basel.

A fost instruit apoi de cele­brul Johann Trithemius de Spanheim, abatele mănăstirii Sfântul Jacob din Wurzburg —unul dintre cei mai renumiţi maeştri în magie, alchimie şi astrologie, parcele psoriazis vindecator Siberian, sub îndrumarea acestui profesor, au fost cultivate îndeosebi înclinaţiile sale pentru ştiinţele şi practicile oculte. Îşi continuă lucrul în laboratorul bogătaşului Sigismund Fugger, la Schwatz, în Tyrol.

Mai târziu, Paracelsus a călătorit foarte mult. A vizi­tat Germania, Italia, Franţa, Ţările de Jos, Danemarca, Suedia şi Rusia; se spune că a ajuns şi în India.

În perioada cât a stat captiv la tătari, Paracelsus fost iniţiat în învăţăturile secrete ale Orientului, căci asemănările celor două sisteme de gândire sunt izbitoare. Datele lui Paracelsus referitoare la cele parcele psoriazis vindecator Siberian principii ale omului, la proprietăţile corpului astral sau la elementarii pământului erau total necunoscute pe vremea aceea în Apus; aceste informaţii sunt aproape identice cu cele pe care le găsim în Isis Dezvăluită, în Buddhismul esoteric şi în alte cărţi publicate ulterior şi considerate a fi inspirate de unii Iniţiaţi din Orient.

De altfel, Paracelsus a scris mult despre Elementali sau spirite ale Naturii, dar, în descrierea acestora, el a înlocuit termenii răsăriteni cu unii mai apropiaţi de mitologia germană, pentru ca astfel să fie mai uşor înţeles de către compatrioţii săi. Este posibil ca Paracelsus să fi stat printre tătari între anii şideoarece, potrivit calculelor lui Van Helmont, el a venit la Constantinopol în ultimul an şi a primit acolo Piatra filozofală.

Iniţiatul de la care Paracelsus a primit această piatră a fost, potrivit unei aureum vellus tipărită la Roschach, înun oarecare Solomon Trismosinus sau Pfeifferun compatriot al lui Paracelsus. Se po­vesteşte că acest Trismosinus era în posesia panaceului universal, şi, lucru uimitor, un călător francez îl văzuse încă în viaţă la sfârşitul sec.

Prelegerile sale nu constituiau, ca acelea ale colegilor lui, parcele psoriazis vindecator Siberian repetarea ideilor lui Galen, Hipocrat şi Avicenna, lucru obişnuit în medicina din acele timpuri. Documente care se referă la acest caz pot fi găsite în arhivele learn more here Nurenberg.

Gali, iar înla Zurich. A mai fost apoi la Maehren, Kaernthen, Krain şi Hongary, parcele psoriazis vindecator Siberian, în cele din urmă, a ajuns la Salzburg, unde fusese invitat de prinţul palatin, ducele Ernst de Bavaria, care era un mare iubitor de ştiinţe oculte.

Aici Paracelsus a cules roadele îndelungatelor sale eforturi şi faima lui a început să fie cunoscută în tot mai multe locuri. Un medic german, pe nume Th.

Osemintele lui Paracelsus au fost exhumate în anulatunci când biserica a fost reparată, şi îngropate din nou în partea din spate a zidului ce îngrădeşte spaţiul din faţa capelei Sfântului Filippi Neri, o aripă a bisericii Sfântului Sebastian, unde monumentul lui poate fi văzut şi acum. Philippi Theophrasti Paracelsi qui tantam orbis famam ex auro chymico est effigies ei ossa donec rursus circumdabitur pelle sua. Dedesubtul portretului sunt inscripţionate urmă­toarele cuvinte: Sub reparatione ecclesiae MDCCLXXII.

Ex sepulchrali tabe eruta heic locata sunt. Conditur parcele psoriazis vindecator Siberian Philippus Theophrastus insignis Medicinae Doctor qui dira illa vulnera Lepram Podagram Hydropsin aliaque insanabilia corporis contagia mirifica arte sustulit et bona sua in paupers distribuenda locandaque honoravit.

Septembris vitam morte mutavit. Dedesubtul acestei inscripţii poate fi văzut blazonul lui Paracelsus, reprezentând o bară de argint pe care sunt aşezate trei sfere negre, şi mai jos se află inscripţia: O traducere în limba germană a inscripţiei amintite poate fi văzută pe o tablă aflată în partea stângă a monumentului. Cele două inscripţii recente au fost luate, evident, de pe monumentul original, iar aceea din apropierea portretului a fost adăugată în anul Aşa a fost rezolvată problema rămăşiţelor pămân­teşti ale lui Paracelsus; însă o veche tradiţie spune — şi check this out care o cunosc confirmă istorisirea — că, încă din timpul vieţii sale fizice, corpul lui astral devenise inde­pendent de forma fizică.

Intelectualitatea părtinitoare nu putea parcele psoriazis vindecator Siberian vadă în Paracelsus nimic altceva decât un zănatec, un fanatic, un om care face mult zgomot în jurul lui; pe de altă parte, entuziaştii lui discipoli îl priveau ca pe un zeu, domn peste toate misterele şi rege al spiritelor.

A fost acuzat public şi defăimat de un grup de ignoranţi, în timp ce un alt grup îl ridica în slăvi, click here cele două tabere se agitau frenetic prin elogiile lor excesive sau denunţurile lor josnice. Astăzi, când lupta pentru idei nu mai este atât de aprigă, putem să judecăm trecutul cu calm check this out imparţial, şi după studie­rea operei lui şi a scrierilor criticilor şi biografilor lui, vom ajunge la concluzia că a fost una din cele mai re­marcabile personalităţi ale tuturor timpurilor.

Operele lui constituie o sursă inepuizabilă de cunoştinţe şi de idei în germene, din care se pot dezvolta mari adevăruri dacă ele vor fi cultivate de oameni competenţi; foarte multe idei care, parcele psoriazis vindecator Siberian prezent, sunt neînţelese şi înlă­turate, vor fi scoase la lumină şi gravate pe tablel e de piatră din Templul spiritual al înţelepciunii.

Scrierile lui Paracelsus se disting mai ales prin mani­era concisă şi totodată cuprinzătoare în care sunt expuse ideile. Din acest punct de vedere, ele pot fi comparate cu lucrările lui Tales, Heraclit, Pitagora, Anaxagora şi Hipocrat. Omul de ştiinţă, spre deosebire de teolog, nu se încrede parcele psoriazis vindecator Siberian simţuri, ci doar în experienţele sale, deoarece ştiinţa fizică se ocupă de fenomene şi nu de credinţă. Evreii, de altfel, nu au prea multe cunoştinţe despre ştiinţele naturale, şi, ca popor, ei au fost întotdeauna mai ignoranţi decât alţii din parcele psoriazis vindecator Siberian punct de vedere.

Credinţa este o stea luminoasă care îl ajută pe cercetător să dezlege misterele naturii. Tot ce se întâmplă pe lume se produce din voinţa lui Dumnezeu.

De aceea se cuvine să facem doar ce ne învaţă conştiinţa, nimic altceva. Aşadar, credinţa în lucrurile pământeşti trebuie să se sprijine pe Sfânta scriptură şi pe învăţăturile lui Christos, şi atunci ea va sta pe baze trainice.

De aceea va trebui să punem temelia şi piatra unghiulară a înţelepciunii noastre pe puncte de sprijin solide. Primul punct este Rugăciunea sau dorinţa puternică şi aspiraţia spre tot ce este bine. Dacă vom face acest lucru în chip potrivit şi cu o inimă sinceră şi curată, vom căpăta ceea ce am cerut, şi vom afla ceea ce am căutat. Porţile Celui Veşnic, care au fost închise înaintea noastră, se vor deschide, şi tot ce a fost ascuns înaintea privirii noastre va ieşi la lumină.

Următorul punct este Credinţa: Totuşi, simpatiile lui se îndreptau spre protestanţii liberali, iar în legătură cu acţiunea lui Se face o la un psoriazis de unghii, se expri­ma astfel: De ce îmi spuneţi «medicul Luther»? Eu nu cunosc alţi adversari ai lui Luther decât pe acei ale căror interese personale vin în conflict cu reformele lui. Cei cărora el le provoacă pierderi în buzu­nare îi sunt duşmani.

Îi las lui Luther sarcina de a susţine şi justifica ceea ce spune, iar eu, la rândul meu, voi răspunde pentru tot ce voi spune. Oricine este duşmanul lui Luther va fi parcele psoriazis vindecator Siberian de dispreţul meu. Ceea ce îi doriţi lui Luther, îmi doriţi şi mie: Iată care erau adevăratele trăsături de caracter ale acestui om deosebit. Acesta nu e limbajul unui lăudăros, ci mai degrabă al unui general, care, ştiind că va fi victorios, scrie: Nu se cade ca eu să vă urmez, pentru că domnia îmi aparţine.

Ieşiţi din noaptea minţii! Acesta nu este limbajul vanităţii şi al amorului propriu; este mai degrabă limbajul inspiraţiei sau al nebuniei, fiindcă extremele se aseamănă. Paracelsus a fost mândru de duhul care vorbea prin el dar, ca persoană, era modest şi plin de abnegaţie. El ştia foarte bine că. Vanitatea personală şi ostentaţia nu erau elementele caracteristice ale medicilor din epoca aceea. Ca medic, el era totuşi mult superior colegilor parcele psoriazis vindecator Siberian de breaslă, şi a obţinut vindecări miraculoase cu pacienţi ce fuseser ă declaraţi incurabili de către doctori cu renume — fapt dovedit de Erasmus din Rotterdam, un învăţat renumit şi un martor scrupulos.

La vârsta de treizeci şi trei de ani, Paracelsus era deja obiectul admiraţiei profanilor şi al invidiei celor din breasla medicală.

Ar trebui totuşi amintit că un asemenea stil în vorbire şi scris era folosit curent în acele timpuri, iar expresiile mai dure abundau chiar şi la scriitorii consa­craţi. Nu făcea excepţie nici Luther, marele reformator, care, în ciuda geniului său, era un muritor ca oricare altul.

Paracelsus era un mare admirator al lui Luther şi adesea jl depăşea în entuziasmul cu care îmbrăţişa ideile de libertate religioasă şi intelectuală. I se părea că Luther e prea conservator. El era încredinţat că o adevărată revoluţie în domeniul ideilor nu putea fi înfăptuită cu blândeţe şi bunăvoinţă, ci era nevoie de o atitudine fermă şi de o voinţă inflexibilă. Paracelsus spunea despre sine: Sunt un om aspru, născut pe melea­guri aspre, am crescut în păduri de pini şi poate de la ei am moştenit şi nodurile.

Paracelsus a fost împroşcat cu invective de către duşmanii instructiuni ASD-2F in psoriazis din pricina modului de viaţă agitat pe care îl ducea şi pentru neîncetata sa pribegie. El nu a dobândit cunoştinţe stând confortabil şi studiind, aşa cum fac cei mai mulţi oameni de ştiinţă, ci a cutreierat toată ţara pe jos, mergând oriunde se aştepta să gă­sească ceva folositor.

Noi ştim că un îndrăgostit va străbate o cale lungă pentru a întâlni femeia adorată; cu atât mai mare va fi dorinţa îndrăgostitului de înţelepciune de a pleca în căutarea divinei sale iubite! Paracelsus nu a citit şi nici nu a scris prea mult. La inventarierea averii rămase după moartea sa, au fost găsite o Biblie, o Concordanţă Biblică, un Comentariu al Bibliei, şi o carte despre medicină.

Acestea au fost toate cărţile găsite în proprietatea lui. Înaintea lui Luther, el arsese în public o bulă papală şi, o dată cu ea, scrierile lui Galennus şi Avicenna. Medicina este o artă şi ea necesită practică. Dar care este adevărata uşă oficială: Galenus, Avicenna sau Natura?

Eu am intrat pe uşa Na­turii: Duşmanii lui Paracelsus au fost scandalizaţi de faptul că cele mai multe dintre cărţile lui au fost scrise în germană, şi more info în limba latină, aşa cum se obişnuia atunci. Şi tot în limba germană îşi preda şi cursul. Acest fapt a constituit unul din actele sale cele mai importante, căci, predând în felul acesta, a introdus în ştiinţă o reformă asemănătoare cu cea introdusă de Luther în Biserică.

El a dat la o parte limba latină, folosită de secole, fiindcă era încredinţat că un adevăr poate fi exprimat la fel de bine şi în limba ţării în care trăia. Acest parcele psoriazis vindecator Siberian îndrăzneţ a reprezentat începutul gândirii libere în ştiinţă, iar vechea încredere în autorităti a început să slăbească. El tratează multe subiecte pentru care limba noastră. El tratează multe subiecte pentru care limba noastră modernă nu are concepte potrivite.

De aceea el a inventat un mare număr de cuvinte care să le explica înţelesul, şi doar câţiva dintre termenii săi au căpătat drept de cetăţenie în limbajul nostru. Pentru a facilita studiul lucrărilor lui Paracelsus, discipolii lui Gerhard Dorn, Bernhard Thurneyssen şi Martin Rulând au alcătuit dicţionare pentru a explica semnificaţia unor asemenea cuvinte curioase.

Unul din aceste dicţionare compilat de Rulând, intitulat Lexicon Alchemicum, apărut la Praga îneste cel mai com­plet. Guilhelmus Johnson a publicat acelaşi dicţionar, sub propriul său nume, la Londra, în ; ulterior, a fost încorporat de către J. Mangets în cea mai mare colecţie de scrieri din domeniul alchimiei, Bibliotheca Chymica Curiosa Geneva, Un alt Dictionarium Paracelsicum a fost redactat de un oarecare Bailiff şi inclus în publicaţiile Genevei.

Tratamentul psoriazisului la domiciliu pe mâini din Tennessee suferă de o boală numită miotonie sau distrofie miotonică ce le face să înţepenească şi parcele psoriazis vindecator Siberian cadă la cea mai mică sperietură. Existenţa acestor animale ar putea părea o contradicţie a maximei darwiniene - "supravieţuirea celui mai puternic" - deoarece în sălbăticie ele ar reprezenta o pradă uşoară pentru prădători.

Dar, pentru că boala lor le dezvoltă muşchi mai mari şi parcele psoriazis vindecator Siberian multă carne, ele sunt preferate de fermieri şi astfel supravieţuiesc, graţie intervenţiei umane. Legea article source Sod susţine că o felie de pâine prăjită unsă cu unt va cădea întotdeauna pe parcele psoriazis vindecator Siberian cu untul.

Soarele trimite către planeta noastră o energie de Cercetătorii caută noi parcele psoriazis vindecator Siberian de a capta această energie solară, folosind nanotehnologia şi unele substanţe foarte comune cum este uleiul de măsline. Instrumentul australian didgeridoo ar putea oferi un exerciţiu unic pentru gâtul omului ce ar împiedica sforăitul. Un parazit intestinal oferă o incredibilă posibilitate de tratament al astmului şi al altor probleme ale sistemului imunitar precum alergiile.

Vacile de la o fermă din Marea Britanie o duc excelent, pasc atunci când doresc, parcele psoriazis vindecator Siberian către maşinile de muls atunci când pregătite şi nu când ferma automatizată stabileşte. Parcele psoriazis vindecator Siberian acestea se datorează tehnologiei robotice ce le permite vacilor să se mulgă cand vor şi, de asemenea, după cum spune proprietarul fermei, să asculte Mozart în timpul mulsului.

Profesori în ingineria aerospaţială folosesc competiţiile cu avioane din hârtie pentru a-i învăţa pe studenţi principiile aerodinamicii Peştele cod într-o centrifugă suferă o stare de rău de mişcare parcele psoriazis vindecator Siberian când mici pietricele din carbonat de calciu în urechile lui sunt de dimensiuni diferite şi nu identice.

Cercetătorii cred că acelaşi lucru se întâmplă la oameni: Cercetătorii administrează Prozac antidepresiv melcilor de apă dulce, ceea ce-i face pe aceşti gastropozi hermafrodiţi să devină excitaţi sexual sub formă masculină, fiind astfel incapabili de reproducere - ceea ce, în consecinţă, înseamnă mai puţine gazde pentru parazitul uman Schistosoma. Un consultant în probleme de securitate din Scoţia a inventat un dispozitiv care-i alungă pe adolescenţii turbulenţi din zona în care este instalat.

Dispozitivul emite un sunet ascuţit pe care tinerii îl aud, însă aproape oricine peste 30 de ani nu-l aude. În prezent, acesta e testat doar într-un magazin din oraşul inventatorului. Mama avea dreptate - hainele groase ne protejează împotriva răcelii. Aşa arată un studiu de la Centrul de Studiere a Răcelii Parcele psoriazis vindecator Siberian de la Universitatea Cardiff. Sângele din nas înseamnă imunitate - circulaţia leucocitelor ajută la încălzirea aerului rece ce trece prin plămâni.

Dacă-ţi laşi corpul să stea în frig, sângele din zona nasului este îndepărtat parcele psoriazis vindecator Siberian a preveni pierderea de căldură, devenind astfel vulnerabil. Şi dacă-ţi făceai griji în privinţa microbilor, ar trebui să ştii că cei ce muncesc la birou sunt expuşi mai multor bacterii provenind de la telefoanele simptome psoriazis medicina şi de la tastatura calculatorului decât de la scaunul de toaletă - a demonstrat un cercetător de la Universitatea din Arizona.

Telefonul s-a dovedit cel mai periculos, având de bacterii pe centimetru pătrat, iar biroul are aproximativ Mouseul şi tastatura au între şi respectiv pe centimentru pătrat. În schimb, scaunul de toaletă are, în medie, doar 8 bacterii pe centimentru pătrat. Episodul 1 - Vineri, 1 decembrie, la Episodul 2 - Vineri, 1 decembrie, la Documentarul nostru foloseşte experimente excentrice pentru check this out rezolva enigme complexe.

Episodul 3 - Vineri, 8 decembrie, la De ce preferă păsările să se "uşureze" pe maşinile albe? În plus, află despre micul parazit intestinal care poate vindeca astmul. Episodul parcele psoriazis vindecator Siberian - Vineri, 8 decembrie, la Apoi, învaţă cum să cântăreşti un cap uman, vizitează o fermă unde vacile fericite produc mai mult lapte şi află despre dispozitivul interesant care îi pune pe copii să facă mişcare.

Episodul 5 - Vineri, 15 decembrie, la Episodul 6 - Vineri, parcele psoriazis vindecator Siberian decembrie, la Pregăteşte-te să auzi cele mai oribile sunete din lume. Apoi, oare înotul cu stomacul plin îţi face rău? Noi îţi dăm răspunsurile. Cunoaşte şi peştii minusculi care pot vindeca răul de maşină. Episodul 7 - Vineri, 22 decembrie, la Episodul 8 - Vineri, 22 decembrie, la Află de ce momentul când mănânci e la fel de important ca şi ce anume mănânci.

De asemenea, ascultă cel mai zgomotos balon de apă şi vezi cum poţi resuscita un bec la microunde. Episodul 9 - Vineri, 29 decembrie, la Episodul 10 - Vineri, 29 decembrie, la Urmăreşte un cuplu care a realizat o cămaşă gonflabilă care permite primirea şi trimiterea de îmbrăţişări prin intermediul unui telefon mobil. Îţi place mâncarea picantă? Îţi spunem ce băuturi te răcoresc imediat după consumul de curry!

More than thirty years have passed since when I made my modest parcele psoriazis vindecator Siberian as a volunteer in the First World War, which was forced upon the Reich. In these three decades love and loyalty to my people have guided all my thoughts, actions and my life. They gave me the strength to make the most difficult decisions. In these three decades I have spent my strength and my health. It is untrue that I or anyone else in Germany wanted war in It was wanted and parcele psoriazis vindecator Siberian solely by international statesmen either of Jewish origin or working for Jewish interests.

I have made too many offers for the limitation and control parcele psoriazis vindecator Siberian armaments, which posterity will not be cowardly enough always to disregard, for responsibility for the outbreak of this war to be placed on me.

Nor have I ever wished that, after the appalling First World War, there would ever be a second against either England or America. Centuries will go by, but from the ruins of our towns and monuments the hatred of those ultimately responsible will always grow anew against the people whom we have to thank for all this: Only three days before the outbreak of the German-Polish war I proposed a solution of the German-Polish problem to parcele psoriazis vindecator Siberian British Ambassador in Berlin - international control as in the case of the Saar.

This offer, too, cannot be lied away. It was only rejected because the ruling clique in England wanted war, partly for commercial reasons parcele psoriazis vindecator Siberian partly because it was influenced by the propaganda put out by international Jewry. I have left no one in doubt that if the people of Europe are once more treated as mere blocks of shares in the hands of these international money and finance conspirators, then the sole responsibility for the massacre must be borne by the true culprits: Nor have I left anyone in parcele psoriazis vindecator Siberian that this time millions of European children of Aryan descent will starve to death, millions of men will die in battle, and hundreds of thousands of women and children will be burned or bombed to death in our cities without the true culprits being held to account, albeit more humanely.

After six years of war which, despite all setbacks, will one day go down in history as the most glorious and heroic manifestation of the struggle for existence parcele psoriazis vindecator Siberian a nation, I cannot abandon the city which go here the capital of this Reich.

Since our forces are too meager to withstand the enemy's attack and since our resistance is being debased by creatures who are as blind as they are lacking in character, I wish to share my fate with that which parcele psoriazis vindecator Siberian of others have also taken upon themselves by remaining in this city.

Further, I shall not fall into the hands of the enemy who requires a new spectacle, presented by the Jews, for the diversion of the hysterical masses. I have therefore decided to stay in Berlin and there to choose death voluntarily when Parcele psoriazis vindecator Siberian determine that the position of the Parcele psoriazis vindecator Siberian and the Chancellery itself can no longer be maintained. I die with a joyful heart in the knowledge of the immeasurable deeds and achievements of our peasants and workers and of a contribution unique in the history.

That I am deeply grateful to them all is as parcele psoriazis vindecator Siberian as is my wish that they do not abandon the struggle but that, no matter where, they continue to fight the parcele psoriazis vindecator Siberian of the Fatherland, faithful to the ideals of the great Clausewitz. Through the sacrifices of our soldiers and my own fellowship with them unto death, a seed has been sown in German history that will one day grow to usher in the glorious rebirth of the National Socialist movement in a truly united nation.

Many of our bravest men and women have sworn to bind their lives to mine to the end. I have begged, and finally ordered, them not to do so but to play their part in the further struggle of the nation. I ask the leaders of the Army, the Navy and the Air Force to strengthen the National Socialist spirit of resistance of our soldiers by all possible means, with special emphasis on the fact that I myself, as the founder and creator of this movement, prefer death to cowardly resignation or even to capitulation.

May it become a point of honor of future German army officers, as it is already in our Navy, that the surrender of a district or town is out of the question and that, above everything else, the commanders must set a shining example of faithful devotion to duty unto death.

Before my death, I expel former Reichs-Marshal Hermann Goring from the party and withdraw from him all the rights that were conferred upon him by the decree of 29 June, and by my Reichstag statement of 1 September, In his place I appoint Admiral Donitz as President of the Reich and Supreme Commander of the Armed Forces.

Before my death, I expel the former Reichsfuhrer of the S. In his place I appoint Gauleiter Karl Hanke as Parcele psoriazis vindecator Siberian of the S.

Apart altogether from their disloyalty to me, Goring and Himmler have brought irreparable shame on the whole nation by secretly negotiating with my enemy without my knowledge and against my will, and also by attempting illegally to seize control of the State. In order to provide the German people with a government of honorable men who will fulfill the task of continuing the war will all the means at their disposal, I, as Remedii populare decât pentru tratamentul psoriazisului of the nation, appoint the following members of the new cabinet: President of the Reich: Donitz Chancellor of the Reich: Dr Goebbels Party Minister: Seyss-Inquart Minister of the Interior: Gauleiter Giesler Minister of War: Donitz Supreme Commander of the Army: Schorner Supreme Commander of the Navy: Donitz Supreme Commander of the Air Force: Greim Reichsfuhrer of the S.

Saur Leader of the German Labor Front and Minister without Portfolio: Although a number of these men, including Martin Bormann, Dr Goebbels and others together with their wives have joined me of their own free will, not wishing to leave the capital under any circumstances and prepared to die with me, I implore them to grant my request that they place the welfare of the nation above their own feelings. By their work and loyal companionship they will remain as close to me after my death as I hope my spirit will click the following article to dwell among them and accompany them always.

Let them be severe but never parcele psoriazis vindecator Siberian and let them never, above all, allow fear to preside over their actions, placing the honor of the nation above everything that exists on earth. May they, finally, always remember that our task, the consolidation of a National Socialist state, represents the work of centuries to come, so that every individual must subordinate his own interest to the common good.

I ask of all Germans, of all National Socialists, men and parcele psoriazis vindecator Siberian and all soldiers of the Wehrmacht, that they remain faithful and obedient unto death to the new government and its President. Above all, I enjoin the government and the people to uphold the race laws to the limit and to resist mercilessly the poisoner of all nations, international Jewry.

Berlin29 April,4 a. Dr Joseph Goebbels Wilhelm Burgdorf Martin Bormann Hans Krebs. Blue Book Cartea albastra. Celelalte 10 procente au fost considerate ca fiind observatii valabile de extraterestrii si OZN-uri. A luat fiinta in martie si a fost proiectul cu cea mai mare durata si care a fost adus la cunostinta publicului de catre Fortele Aeriene SUA care au invgestigat OZN-urile.

A avut parcele psoriazis vindecator Siberian de a gasi explicatii pentru observatiile de OZN-uri, de a determina daca OZN-urile reprezinta o amenintare pentru securitatea nationala si sa afle daca OZN-urile folosesc tehnologie avansata care ar putea folosi Statele Unite.

ALLEN HYNEK, a continuat activitatea infiintand in primul grup ufologic cu baza stiintifica, CENTER FOR UFO STUDIES Centrul pentru Studii UFO. OZNnumite si farfurii zburatoare, orice obiect zburator sau fenomen optic care nu poate fi inca explicat. OZN -urile au devenit un subiect foarte interesant cu developarea rapida in astronautica si aeronautica dupa cel de- al doilea razboi mondial.

In Fortele Aeriene al Statelor Unite a inceput indosariarea raportueilor de OZN -uri intr-un dosar numit Project Blue Book Proiectul Cartea Albastra. O serie de detectii radar coincideau cu raporturile de OZN -uri de langa Aeroportul National din Washington D.

Roberson, un fizician din Universitatea de Tehnologie din California. Increderea oamenior ai a guvernului a fost castigata deoarece grupa a fost sustinuta de www. Publicitatea facuta primelor rapoarte de OZN click in presa a ajutat la simularea a urmatoarelor rapoarte de OZN -uri nu doar in Statele Unite ci si in vestul Europei, in Uniunea Sovietica si Australia.

O a doua grupa care se ocupa cu rapoartele de OZN -uri, a fost organizata in februariea ajuns la aproximativ aceeasi concluzie ca si predecesoarea ei. Cu toate acestea unele rapoarte au ramas inexplicabile, In mijlocul anilor 60 o grupa formata din oameni de stiinta si ingineri, dintre care sa-au remarcat James E. McDonald, de la Universitatea din Arizona, meteorolog si J. Allen Hynek, de la Universitatea Northwestern, astronaut, au ajuns la concluzia ca un procenaj scazut din raporturile de OZN -uri credibile au indicat prezenta pete albe după vizitatori extraterestrii.

Aceasta senzationala supozitiecare a ajuns in toate ziarele si in toate revisteles-a confruntat de teoriile celorlalti oameni de stiinta. Aceasta controversa a condus, inla un studiu sponsorizat de Fortele Aeriene ale Statelor Unite, studiu care avea article source la Universitatea din Colorado, si era sub conducerea lui E.

Condon, un fizician cunoscut. Raporul Condon, un studiu despre OZN -uri, a fost elborat de catre un comitet special al Academiei Nationale al Oamenilor de Stiinta.

Concluzia lui Condor a refuza supozitia existentei a extraterestrilor si a oprit orice alta investigatie a acestor cazuri. Aceasta declaratie a lasat o varietate de opinii despre OZN -uri.

O mare fractiune a publicului american, cativa fizicieni si cativa oameni de stiinta au continuat investigarea acetsei supozitii. Un grup de oameni de stiinta au mai crezut in posibilitatea ca extraterestri sa ne fi vizitat, cu toate aceste sanse slabe, mai era un grup de oameni de stiinta investigau aceste cazuri sub pretextul cum ca OZN -urile sunt folositoare in studii sociopsihologice.

In un grup de oameni de stiinta americani organizeaza Centru pentru Studii de OZN -uri in Northfield. Pana in Proiectul Cartea Albastra adunase 12, de rapoarte, care au fost clasificate identificate fenomen astronomic, atmosferic, artificial sau neidentificate care includeau cazuri in care informatiile nu erau suficiente. Cu toate aceste proiectul s-a incheiat in Decembrie pe baza raportului lui Condor. Celelalte rapoarte cat de cat reale au fost facute in Canada unde au fost transferat in de la Departamentul National al Apararii la Consiliu National de Stiinta.

Totalitatea raporturilor din Canada au fost in parcele psoriazis vindecator Siberian despre sfarsitul anilor Unele dosare despre OZN -uri au mai fost parcele psoriazis vindecator Siberian in Marea BritanieSuedia, Danemarca, Austria si Grecia.

Vin de afine Ingrediente: Parcele psoriazis vindecator Siberian varsa afinele intr-un vas, se adauga parcele psoriazis vindecator Siberian pahare cu apa si se fierb incet 15 minute.

Se adauga vinul rosu si se prelungeste fierberea inca 15 minute. Se lasa sa se raceasca si se filtreaza. Se lasa la macerat 8 zile, se filtreaza si se pune in sticle. Vin de coacaze Ingrediente: Se filtreaza din nou, apoi se imbuteliaza. Se amesteca bine, se filtreaza si se imbuteliaza. Vin de grapefruit Ingrediente: Se amesteca ingredientele si se lasa doua saptamani la rece. Se filtreaza si se imbuteliaza. Vin de ienupar Parcele psoriazis vindecator Siberian Se sparg bacele si se pun la macerat o saptamana in amestecul lichid.

Se aduce amestecul usor la fierbere, se lasa sa fiarba cateva minute. Se lasa in repaus o saptamana inainte de a se filtra. Se lasa in repaus 8 zile inainte de filtrare. Se adauga 25 ml rachiu, pentru o mai buna conservare. Vin de marar Ingrediente: Se adauga vinul si se lasa la macerat 24 de ore la rece.

Se filtreaza printr-o panza fina si se strecoara tot sucul. Se pune sucul intr-un vas, se adauga zaharul, se pune la fiert 5 minute, apoi se lasa sa se raceasca. Vin parcele psoriazis vindecator Siberian mure Ingrediente: Se varsa apa peste murele usor zdrobite. Dupa 24 de ore se pune amestecul in centrifuga si se adauga zaharul la sucul obtinut.

Se lasa la fermentat zile. Se filtreaza si se pune in sticle. Vin de nuci Ingrediente: Se pun toate article source la macerat timp de o luna, se filtreaza si se imbuteliaza. Se adauga apoi 50 ml rachiu si g zahar. Se da in clocote, apoi se lasa la racit. Dupa doua luni se filtreaza si se pune in sticle. Se amesteca bine in fiecare zi. Se adauga 15 nuci verzi taiate in patru, 1 l vin rosu, 50 ml rachiu, g zahar.

Se lasa la macerat doua luni, apoi se filtreaza. Se lasa la macerat 15 zile, se filtreaza si se imbuteliaza. Se lasa 15 this web page la macerat, la soare.

Se face un sirop din ml apa si g zahar. Se amesteca si se filtreaza. Cate 50 ml, de trei ori pe zi, inainte de mese. Vin de patrunjel Ingrediente: Peste patrunjel se toarna vinul si otetul. Se aduce incet la fierbere si se fierb cam 10 minute. Se filtreaza, se adauga mierea si se amesteca.

Vin de pere Ingrediente: Se taie perele in rondele fine si se pun in vinul care fierbe. Se lasa sa fiarba pana ce volumul scade la jumatate. Parcele psoriazis vindecator Siberian 30 g frunze de nuc, g grosita rosie, coaja de la doua portocale, 20 ml rachiu, 1 l vin alb. Vin de piersici Ingrediente: Peste piersicile decojite si taiate in bucati se pune zaharul si se lasa cateva ore.

Se fierbe amestecul 15 minute. Se varsa intr-un bidon dupa ce s-a racit si se acopera cu vin alb si coniac. Se adauga drojdia si migdalele. Se lasa 30 de zile la rece, se filtreaza si se imbuteliaza. Vin de portocale Ingrediente: Se pun cuisoarele parcele psoriazis vindecator Siberian portocala taiata intr-un borcan. Se adauga scortisoara, zaharul si rachiul. Se acopera cu vin alb si se lasa la macerat 30 de zile.

Se foloseste dupa luni. Se adauga o lingurita cu seminte de coriandru si g zahar. Http://ohsofrenchrentals.com/dieta-pentru-psoriazis-la-domiciliu-1.php lasa in repaus, la rece, 10 zile. Apoi se adauga 50 ml rachiu si g zahar. Se amesteca inainte de filtrare. Se filtreaza dupa 8 zile de macerare. Se adauga 1 l vin rosu, doua migdale amare sparte, 50 ml rachiu si g zahar.

Se lasa la macerat 40 de zile. Vin de prune uscate Ingrediente: Se pun prunele intr-un borcan. Se adauga vinul, rachiul, vanilia si zaharul. Parcele psoriazis vindecator Siberian amesteca bine si se lasa in repaus 3 saptamani. Vin de tarhon Parcele psoriazis vindecator Siberian Se spala frunzele si se usuca bine. Se acopera cu vin alb si se lasa la macerat 8 zile. Recomandari Se utilizeaza numai vase curate, sterilizate cu abur sau apa fiarta, timp de cel putin 30 de minute, de cate trei ori.

Nu se folosesc vase metalice, in special cele de link. Se folosesc doar ingrediente pentru care nu au fost utilizate insecticide sau ierbicide. Fructele care intra in compozitia vinurilor trebuie sa fie bine coapte si bine spalate. Semințe de in psoriazis la struguri, sa nu aiba acaricide sau sa fie source cu sulfat de cupru.

Se utilizeaza plante proaspat spalate. In cazul plantelor uscate, se folosesc doar cele care nu au fost uscate la soare. Nu se vor folosi plante de pe marginea drumului sau de la vanzatorii ambulanti. Samanism Samanismul apartine cultului practicat de vanatori, dar nu numai, fiind foarte raspandit in Asia de Nord, in America de Nord si de Sud, mit care suferă de bine-cunoscute oameni bolnavi cu psoriazis für mai cu seama la eschimosi si iacuti, o populatie de origine turca din Siberia.

Samanul, barbat sau femeie, este un fel de sacerdot, care, intr-o stare psihica speciala, comunica cu suflete si spirite si are propria sa "suita" parcele psoriazis vindecator Siberian "spirite de ajutor" asupra carora are putere. Starea sa nu trebuie confundata cu aceea a unui posedat si nici cu cea a unui medium, in care constiinta este inlocuita, fie in totalitate fie partial de un spirit.

De asemenea, mediumul nu-si aminteste nimic din cele petrecute. Samanul, dimpotriva, este pe deplin constient si are intreaga situatie sub control; prin urmare, in cazul sau este parcele psoriazis vindecator Siberian de o stare cu totul de exceptie, care in mod obisnuit se numeste extaz. Pentru ca samanul sa stapaneasca intreaga situatie si sa evite transformarea lui intr-un posedat, sunt necesare, de regula, atat aptitudini innascute spre aceasta parcele psoriazis vindecator Siberian si un antrenament sub indrumarea unui saman mai varstnic.

La iacuti, samanul are o vestimentatie speciala impodobita cu piese din fier. O parte din acestea au figuri de pasari; in acelasi timp, este vorba de simboluri cultice ale spiritelor ajutatoare, care-l vor ajuta, in primul rand, sa se inalte la cer in timpul extazului sau. Privita in ansamblul sau, vestimentatia sa formeaza un fel de schelet din fier. Nu apare suficient de clar, parcele psoriazis vindecator Siberian aceasta costumatie trebuie privita ca un schelet de pasare sau de om; probabil ca acest lucru se datoreaza multiplei ei semnificatii cultice, intrucat ca schelet uman exprima faptul ca samanul, atunci cand isi pune respectiva vestimentatie, este psoriazis și serviciul militar ca saman, "moare", devine schelet si reinvie.

Totodata, ca schelet de pasare, il poate ajuta in zborul sau spre cer. Aceasta toba reprezinta un instrument cultual foarte important care contribuie, cu certitudine si esentialmente, la realizarea starii extatice.

Mai intai, el devine palid, capul ii cade pe piept, iar ochii se inchid pe jumatate. El savarseste un scurt ritual cu apa, orientat spre cele patru puncte cardinale. Focul este acoperit, pentru ca in cort sa se faca intuneric. Se aud zgomote din sus sau din jos, dupa o pauza samanul bate din nou toba, tipetele si bataia tobei se intensifica, pana cand el incepe sa cante un imn. Apoi, el cheama la el spiritele ajutatoare, altele se impotrivesc, altele vin intr-un vuiet asa de salbatic, incat samanul se prabuseste.

Dupa aceea urmeaza dansul si, in fine, el click to see more acum inarmat, este pregatit pentru a-si indeplini misiunea, care deseori consta in vindecarea unei boli. Mai intai trebuie sa descopere cauza, care nu arareori consta in faptul ca sufletul parcele psoriazis vindecator Siberian bolnave a trupului este rapit, iar in locul sau apare un spirit malefic; intr-un asemenea caz, spiritul parcele psoriazis vindecator Siberian este alungat, iar sufletul se reintoarce.

Referitor la acest ultim punct persista, totusi, la iacuti o anume neclaritate, dar, in genere, aceasta reprezinta o parte importanta a misiunii samanului. Un moment important in derularea extazului il reprezinta "zborul" spre cer al samanului. La iacuti, care nu sunt o populatie de vanatori, ci in primul rand de crescatori de vite, samanul are ca principala misiune sa conduca sufletul animalului jertfit la cer.

Cu aluzie la aceasta calatorie, toba este numita "calul samanului". In vreme ce sufletul sau se ridica la cer, samanul danseaza, imitand o pasare care zboara.

Drumul spre cer poate fi prezentat in acest ritual ca un snur. Parcele psoriazis vindecator Siberian prezinta noua statii si in fiecare dintre ele samanul se more info putin.

La alte populatii din Asia de Nord intalnim un arbore cosmic mitic, care leaga intreg cosmosul de lumea subterana pana la cer. Samanul are o legatura deosebita cu acest arbore, iar deseori el are un propriu arbore al vietii, care reproduce arborele cosmic.

Este interesant faptul ca scheletul de lemn al tobei samanului este confectionat din lemnul arborelui vietii si ca pe pielea tobei sunt pictate harti cosmologice. In anumite religii, samanul are un rang dominant.

La tungusi, el poate aduce noroc la vanatoare prin aceea ca prinde sufletele parcele psoriazis vindecator Siberian si-l impusca; tot el trece sufletele mortilor in lumea de dincolo. Totusi, cea mai importanta sarcina pentru el este izgonirea spiritelor rele si readucerea sufletelor alungate in cei bolnavi. Pentru majoritatea populatiilor "primitive", atributiile parcele psoriazis vindecator Siberian se rezuma la vindecari, pe cand in restul cultului nu are vreun rol special.

Samanismul este cea mai veche practica din lume a divinatiei, care click at this page vindecarea. Dupa studii arheologice si antropologice, aceasta credinta a existat inca de acum Urme ale samanismului se afla pe tot globul: De obicei samanii sunt chemati la aceasta datorie prin doua moduri: Sunt si altii care cauta aceasta invatatura, dar acestia nu sunt considerat la fel de puternici.

Exceptie fac nativii Nord-Americani, care cauta in visuri viziuni, pentru a cere puteri de vindecare, sau ajutor din partea unui spirit pazitor. Un saman se deosebeste de altii prin numarul sau de spirite pazitoare sau gardieni, prin intensitatea viziunilor sale si prin puterea sa.

Cu toate ca se gasesc deosebiri in aceasta practica, printre culturi, dar se gasesc si asemanari. Samanul traieste in doua lumi: Samanul are acces la cele trei zone ale cosmologiei: Starea lui mentala este lucida, in timpul starii de constiinta alterata, samanul controleaza aceasta stare si poate retine, ceea ce a vazut in timpul acela.

Prin acest mod samanul are acces la informatii, care nu sunt disponibile in realitatea materiala. Este esential pentru saman sa intre in aceasta stare, prin simpla vointa. Sunt lucruri care il ajuta pe saman sa intre in aceasta stare cum ar fi: In starea samanica, acesta poseda parcele psoriazis vindecator Siberian puteri, pe care le poate exercita si in realitatea materiala.

El poate vedea spirite, si poate comunica cu acestea, poate zbura pana la ceruri, unde serveste ca un intermediar intre zei si tribul sau; poate cobori si in lumea de jos, pe taramul celor morti. Zborurile samanului sunt indeplinite cu ajutorul metamorfozei, sau calarind cai mitici, calarind spiritele cailor sacrificati, prin barci ale spiritelor, etc. Cei mai multi cred ca samanii au o relatie mai apropiata cu natura, deoarece spiritele lor pazitoare, sunt de obicei cele ale animalelor sau plantelor.

Spiritul pazitor indruma samanul, in celelalte realitati, prin ferestre intre lumi, deoarece samanul primeste cunostintele necesare pentru ajutarea tribului sau, si pentru sat. Din acest motiv samanul trebuie sa ramana lucid, in timpul calatoriilor sale, pentru a putea aduce inapoi intelepciunea si cunostintele pentru binele satului sau. Sub pretextul superstiţiei, omul de astăzi se lipseşte de conştiinţa sa intuitivă.

Nu demult - de-abia de vreo douăzeci de ani - cuvintele şamanism şi şaman au trezit ecou, încă destul de vag, în spiritul publicului. Până atunci, doar etnologii erau la curent cu aceste practici magico-religioase care sunt şi astăzi, printre riturile cunoscute şi inventariate, dintre cele mai misterioase, dintre cele mai bizare. In privinţa slujitorilor lor, şamanii, ei continuă să sfideze legile naturii. Adevăratul şamanism a luat naştere acolo unde el mai există sub forma lui cea mai autentică, adica în Asia Septentrională, mai ales la populaţiile siberiene sau altele, cum sunt samoiezii şi tunguşii.

Acest şamanism din nordul îndepărtat, vechi parcele psoriazis vindecator Siberian mai multe milenii, încă n-a putut fi studiat în întregime, deoarece regiunile unde şamanii îşi exercită talentele sunt, şi astăzi, greu source explorat.

Astfel încât, parcele psoriazis vindecator Siberian, în singurătatea îngheţată a Siberiei, s-au păstrat cel mai bine tradiţiile samanice. Cu toate acestea, asemenea tradiţii lasă impresia că s-au practicat pretutindeni în lume. Riturile de cinste la populaţiile de la poli laponi, eschimoşi, indienii din Alaska, din Nordul canadian se apropie de riturile siberiene. Cele păstrate la indienii din America de Nord şi la triburile primitive din Indonezia şi Oceania prezintă.

Etnologii, care au preferat să nu se piardă înir-un hăţiş de diviziuni şi de subdiviziuni, au făcut din cuvântul şamanism numitorul comun al tuturor riturilor ce prezintă asemănări, mai mult sau mai puţin evidente, cu ei. Parcele psoriazis vindecator Siberian de netăgăduit faptul că leagănul şamanismului se situează în Siberia europeană sau asiatica.

Nu este exagerat să spunem că şamanul e un personaj excepţional, un individ enigmatic, căruia nu i se poate lipi usor o eticheta. Deoarece şamanismul nu e o religie, şamanul nu e preot. Folosindu-şi puterile magice ca să-şi ajute semenii, el nu e here vrăjitor, cel puţin în sensul peiorativ pe care-l dăm termenului.

Parcele psoriazis vindecator Siberian în această transă care-l rupe de lume, el calatoreste în domeniul astral, îi vizitează pe zei şi le adresează rugămintea lui. In mijlocul grupului, rolul său ocupă un loc de prim plan. Relaţiile pe care le întreţine cu Celălalt Tărâm nu sunt lipsite de primejdii. Şamanismul se bazează, într-adevăr, pe realitatea unei lumi interzise profanului şi deschisă cu generozitate şamanului.

Această capacitate de a circula în planurile supranaturale, de a intra în contact cu Supraumanul, şamanul o dobândeşte concomitent cu puterile sale parcele psoriazis vindecator Siberian, prin suferinţă şi parcele psoriazis vindecator Siberian. E supus unor probe initiatice atât de dure. EI primeşte învăţătura de la Spirite, sub formă de vise care iau o turnură dramatica. Dacă trece de piedicile iniţierii, află după aceea de la un şaman-strămoş teoriile extazului, folosirea obiectelor magice şi secretele pe care orice şaman trebuie să le cunoască.

Atunci, e în stare să-şi exercite funcţia, iar savanţilor care s-au apropiat de acest personaj curios nu le e permisă îndoiala. In transă, el face dovada unor incontestabile însuşiri de clarviziune şi telepatle şi vindecă bolnavii.

Intre viziunile learn more here care le aduce din domeniul astral şi imaginile ce aparţin domeniului terestru, şamanul nu face usor o diferenţă.

Visul lui concurează realitatea, viziunile sale nu sunt halucinaţii. Ar trebui cu adevărat să ne îndepărtăm de ştiinţa tradiţională, prea mult legată de fenomenele vizibile, care se repetă, pentru a încerca să înţelegem şi să acceptăm şamanismul, ştiinţă a naturii şi a sufletului, mai evoluată, mai profundă decât psihanaliza.

Câmpul ei de acţiune e nelimitat. Cunoaşterea pe care şamanul parcele psoriazis vindecator Siberian dobândit-o n-are nevoie să pună sufletul în formule sau ecuaţii.

Un mare şaman este deopotrivă, un psiholog. Probele initiatice au facut din el un om puternic, cu o stabilitate psihica de neatacat. Depăşind limitele umanului, ştie cum să transmită celorlalţi echilibrul parcele psoriazis vindecator Siberian care aceştia l-au pierdut şi se arată mai abil decâl cel mai vestit dintre psihiatri. E capabil să ghiceasca gândurile celuilalt, să practice telepatia dirijând visele, sentimentele dirijând indivizii. Acolo unde nu există şaman, sufletul colectiv al tribului riscă să se descompună pentru că şi-a pierdut elementul stabilizator.

Astăzi, şamanul siberian aminteşte tot mai mult de personajul din trecut, de elementul folcloric. Civilizaţia care n-a pătruns, până în ultimele decenii. Jeff Wayne's - War of The Worlds part I http: Boris, de pe Marte publicat la 8 Noiembrie sursa: Am aflat povestea unui băiat neobişnuit pe nume Boriska, de la membrii unei expediţii care cerceta o zonă de anomalie din nordul regiunii Volgograd numită Medvedetskaia Griada. Dorea să ne spună tuturor parcele psoriazis vindecator Siberian viaţa de pe Marte, despre locuitorii planetei şi zborurile lor spre Terra" spune unul dintre martori.

Băieţelul cu ochii vii şi mari spunea o poveste despre civilizaţia marţiană, despre oraşele megalitice, despre navele lor şi călătoriile lor spre alte planete, despre minunatul ţinut Lemuria, unde el a aterizat venind de pe Marte. Vreascurile pocneau, ceaţa nopţii învăluia zona taberei, iar imensul cer întunecat cu miliardele de stele ascundea parcă un fel de mister.

Povestea lui a durat o oră şi jumătate. Unul dintre parcele psoriazis vindecator Siberian a fost suficient de deştept ca să pornescă casetofonul şi să înregistreze întreaga poveste. Mulţi dintre noi am fost profund uimiţi de două aspecte. În primul rând, băieţelul avea cunoştinţe excepţional de profunde. Intelectul lui era evident foarte departe de acela al unui băieţel obişnuit de 7 ani. Nu orice profesor poate fi capabil să spună întreaga istorie a Lemuriei şi locuitorilor ei cu parcele psoriazis vindecator Siberian detalii.

Nu veţi găsi nici-o menţiune despre Lemuria în manualele scolare, iar ştiinţa modernă nu a demonstrat încă existenţa altor civilizaţii. În al doilea rând, am fost uimiţi de vorbirea acestui băieţel. Cunoştinţele lui, oferite într-o terminologie specifică, detaliile şi informaţiile parcele psoriazis vindecator Siberian trecutul planetelor Marte şi Pământ au fascinat pe toata lumea.

Poate pentru că simţea atmosfera taberei, în care erau multe persoane deschise şi învăţate". Este virtual imposibil să inventezi astfel de poveşti". Azi, după ce m-am întâlnit cu părintii lui Boris şi l-am cunoscut pe baiat, încep să ordonez cu grijă toate informaţiile obţinute în povestea din jurul focului. S-a născut la 11 ianuarieîn oraşul Voljskii, deşi în actle lui scrie că oraşul natal este Jirnovsk, din regiunea Volgograd.

Părinţii lui sunt nişte oameni minunaţi. Nadejda, mama lui Boris, este dermatolog într-o clinică publică. A absolvit Institutul Medical din Volgograd în Tatăl băiatului este ofiţer ân rezervă.

Amândoi ar fi fericiţi dacă cineva ar reusi să le clarifice situaţia băiatului lor. Între timp, ei îl observă şi-l văd crescând. Primul lui cuvant - baba - l-a spus când avea 4 luni, iar curând după aceea a început să vorbească. La vârsta de 7 luni a construit prima propoziţie 'Vreau un cui'. A spus asta după ce a văzut un cui într-un perete. Evident, posibilităţile lui intelectuale depăşeau cu mult pe cele fizice. Nu i-a luat mult să se obişnuiască cu culorile şi nuanţele lor.

A început să picteze la doi ani. Apoi, la puţin timp după ce împlinise 2 ani, l-am dus la creşă. Educatorii erau uimiţi de talentele lui şi de modul lui neobişnuit de a gândi.

Băiatul are o memorie excepţională şi o abilitate incredibilă de a acumula noi informaţii. Totuşi, părinţii lui au observat parcele psoriazis vindecator Siberian că Boris ştia şi alte lucruri decât cele învăţate de la părinţi. Parcele psoriazis vindecator Siberian uneori, se parcele psoriazis vindecator Siberian în postura lotusului [o postură corporală hatha-yoga] şi începe să povestească.

Vorbeşte despre Marte, despre sistemele planetare, civilizaţii îndepărtate Cum poate un copil să cunoască toate astea? Universul, poveştile despre alte lumi şi imensitatea cerurilor sunt ca nişte parcele psoriazis vindecator Siberian zilnice pentru el, încă de la doi ani. Atunci Boriska ne-a spus despre viaţa lui de pe Marte, despre faptul că planeta era de fapt locuită, dar - ca rezultat al celei mai puternice şi distructive catastrofe - şi-a pierdut atmosfera iar acum toţi locuitorii de acolo trăiesc în orase subterane.

În trecut, el obişnuia să facă zboruri spre Pământ destul de des, în scopuri comerciale parcele psoriazis vindecator Siberian de cercetare. Se pare că Boriska a pilotat chiar el nava spaţială. Asta se întâmpla în vremea civilizaţiei Lemuriene de pe Pământ.

Avea un prieten Lemurian care a parcele psoriazis vindecator Siberian omorât chiar în faţa ochilor lui Continentul gigantic s-a scufundat în apele învolburate.

Brusc, o imensă stâncă s-a desprins de pe o construcţie şi a căzut pe prietenul meu. Nu l-am putut salva. Destinul nostru este să ne întâlnim în această viaţă, spune Boris. Băiatul trăieşte întreaga poveste a căderii Lemuriei ca şi cum s-ar fi întâmplat parcele psoriazis vindecator Siberian. El deplânge moartea celui mai bun prieten al său simţindu-se vinovat. Într-o zi, a observat o carte în sacoşa mamei lui care avea titlul "De unde venim?

Trebuia să-i fi văzut fericirea şi fascinatia pe care a parcele psoriazis vindecator Siberian descoperirea cărţii în acest băieţel. S-a uitat pe paginile cărţii ore în şir, privind schiţele despre Lemurieni, fotografiile din Tibet. Apoi a început să vorbescă despre înalta capacitate intelectuală a Lemurienilor. Lemurienii aveau înalţimea de 9 metri! Cum îţi poţi aminti toate astea?

Mai târziu, şi-a reamintit de o altă carte a lui Muldaşev intitulată "În cautarea Oraţului Zeilor". Cartea vorbeşte despre vechile morminte şi piramide. Boriska a afirmat foarte ferm că oamenii vor descoperi învăţături sub una dintre piramide nu aceea a lui Keops.

Nu a fost încă descoperită. Băiatul vorbeşte cu pasiune şi entuziasm despre civilaţia Maya. El spune că noi parcele psoriazis vindecator Siberian foarte puţine lucruri see more această mare civilizaţie şi despre poporul mayaş. Mai mult, Boriska read article că acum a venit vremea ca cei "speciali" să se nască pe Pământ.

Renaşterea planetei nostre se apropie. Noile învăţături vor fi foarte necesare pentru o nouă mentalitate a pământenilor. Ştii că ei sunt numiţi copiii indigo? Totuşi, încă nu am întâlnit pe nici-unul dintre ei în oraşul meu.

Poate fi fata asta, Iulia Petrova. Ea e singura care mă crede. Celalţi doar râd de poveştile mele. Ceva se va întâmpla pe Pământ; de aceea aceşti copii sunt importanţi.

Ei vor putea să-i ajute pe oameni. Polii magnetici se vor inversa. Parcele psoriazis vindecator Siberian mare catastrofă se va întâmpla în şi va afecta un întreg continent. Următoarea va avea loc în ; va fi şi ESR în sângele psoriazisului devastatoare.

Deja am trecut printr-o catastrofă pe Marte. Acolo încă mai trăiesc oameni ca noi. Dar după războiul nuclear, totul a fost ars. Unii dintre ei au reuşit să supravieţuiască. Ei au construit adăposturi, nu arme. Acolo a avut loc şi o deplasare a continentelor, deşi continentul nu era aşa mare. Daca ar veni pe planeta noastră, ei ar trebui să stea conectati la tuburi şi să inspire fumuri. Totuşi, marţienilor nu le place acest aer, source Pământului, pentru că determină îmbătrânirea.

Marţienii sunt relativ tineri, au cam 30 - 35 ani. Numărul acestor copii marţieni [care se vor naşte pe Pământ] va creşte în fiecare an. Aceste staţii conţineau radiaţie periculoasă. Erau visit web page de cunoştinţele lui despre acest fel de radiaţie "Phobos". Înun locuitor din Voljskii pe nume Iuri Lusnicenko, un om cu puteri extrasenzoriale, a încercat să avertizeze liderii sovietici despre inevitabila distrugere a primelor nave spaţiale sovietice Phobos 1 şi Phobos 2.

El a menţionat acest fel de radiaţie care era nefamiliar şi periculos pentru Marte. Evident, nimeni nu l-a crezut. Ştii că se poate zbura, nu în linie dreaptă, dar făcând manevre prin spaţiul multi-dimensional?

Boriska s-a ridicat imediat parcele psoriazis vindecator Siberian picioare şi a început să vorbească, cu toate detaliile, despre OZN-uri. Este el conştient de această misiune? Am pus aceste întrebări atât părinţilor lui, cât şi băieţelului. Spune că el ştie ceva despre viitorul Pământului. Spune că informaţia va juca un rol primordial în parcele psoriazis vindecator Siberian Trebuie să-ţi aştepţi jumătatea cosmică.

Nimeni nu ar trebui să se amestece în destinele altora. Oamenii nu ar trebui să sufere datorită greşelilor din trecut, ci să ia contact cu ceea ce le este destinat şi să urmarească să atingă aceste înălţimi, să mearga mai departe pentru a-şi îndeplini visurile.

Acestea sunt exact cuvintele lui Boris Trebuie să fii mai compasiv şi inimos. În caz că cineva te loveşte, îmbrăţişează-ţi duşmanul, cere-ţi iertare şi îngenunchează în faţa lui.

În caz că cineva te urăşte, iubeşte-l cu toată iubirea şi devoţiunea ta şi cere-ţi iertare. Acestea sunt regulile iubirii şi umilintei. Stiţi de ce au murit Lemurienii? Şi eu sunt parţial vinovat pentru asta.

Ei nu mai doreau să se dezvolte spiritual. Au părăsit calea pe care trebuiau să meargă, distrugând în acest fel integritatea planetei. Calea magiei nu duce nicăieri.

Iubirea este adevărata magie! Mama lui Boris, Nadejda Kiprianovici, l-a născut într-o dimineaţă, fără nici o durere. Când mi-au arătat băiatul, el mă privea ca un adult. Ca pediatru, ştiam că bebeluşii nu-şi pot parcele psoriazis vindecator Siberian privirea asupra obiectelor.

Şi totuşi, micuţul meu mă privea atent, cu ochii lui mari şi căprui. În afară de aceste lucruri, el părea un bebeluş obişnuit, la fel ca ceilalţi copii", a mai spus mama lui. La întoarcerea de la maternitate, femeia a mai observat însă şi alte lucruri stranii la băieţelul ei.

Micuţul Boris parcele psoriazis vindecator Siberian plângea şi nu se parcele psoriazis vindecator Siberian niciodată. Creştea la fel ca ceilalţi copii, dar deja vorbea în fraze la numai 8 luni. Părinţii i-au dăruit un joc mecanic iar el a început să facă diverse figuri geometrice corecte folosind piesele jocului, combinându-le cu precizie.

La împlinirea a doi ani, el a început article source deseneze, la început - abstract: Când psihologii au examinat desenele, au spus că băiatul probabil că încearcă să deseneze aurele oamenilor, pe care el le vedea. Înainte de a împlini 3 ani, Boris a început să le spună părinţilor lui despre univers.

Se lăuda cu nume şi numere de galaxii. La început mi-a părut înfricoşător acest lucru, credeam că baiatul meu îşi ieşise din minţi, dar atunci am verificat toate aceste nume să văd dacă există cu adevărat. Am luat câteva cărţi de astronomie şi am fost şocată să descopăr că băiatul ştia foarte multe despre această ştiinţă". Zvonurile despre un băieţel-astronom au făcut înconjurul oraşului depăşind viteza luminii. Băiatul a devenit celebritatea locală: Boriska parcele psoriazis vindecator Siberian să le spună oaspeţilor lui despre civilizaţiile extraterestre, despre existenţa rasei umane vechi, oameni care aveau statura de trei metri, despre clima viitorului şi schimbările globale Cu toţii ascultau ce spunea băieţelul cu mare interes, dar evident, nimeni nu îl credea.

Părinţii au decis să-l boteze pe băiat ca să fie siguri că e pe calea cea bună: Curând după botez, Boriska a început să le spună oamenilor despre păcatele lor.

I-a spus unui tânăr de pe stradă să renunţe la droguri; spunea bărbaţilor să nu-şi mai înşele nevestele, etc. Micul profet avertiza oamenii despre inerentele neplăceri şi boli, ceea ce parcele psoriazis vindecator Siberian adus o reputaţie nefavorabilă părinţilor băiatului.

Nadejda a observat mai târziu că micuţul se simţea rău înaintea producerii unor dezastre. A suferit şi în timpul crizei de la Beslan, a refuzat să se ducă la scoală parcele psoriazis vindecator Siberian perioada acelui îngrozitor atac", a dezvăluit mama băiatului.

Copilul a spus că în timpul crizei ostaticilor de la Beslan simţea că arde din interior, şi ştia că totul va avea un "sfârşit oribil". Boris este optimist în legătură cu viitorul Rusiei, că "situatia din ţară se va îmbunătăţi gradat". Totuşi, planeta Pământ va avea de trecut prin doi ani foarte periculoşi - şi - având de înfruntat "catastrofe legate de apă". Boriska a atras atenţia cercetătorilor ruşi în vara acestui an Specialiştii de la Institutul de Magnetism şi Unde radio al Pământului, din cadrul Academiei Ruse de Ştiinţe, au fotografiat aura băiatului, care este neobişnuit de puternică.

Una dintre cele mai remarcabile posibilităţi ale creierului uman este aceea de a putea să stocheze informaţia despre experienţă, emoţii şi gânduri, atât în interior, cât şi în exterior - la nivelul spaţiului informaţional de stocare al universului [care este ca un depozit universal - nota AIM]. Există câteva fiinţe unice care pot să se conecteze la acest depozit şi să parcele psoriazis vindecator Siberian informaţii de acolo.

În opinia mea, fiecare om este conectat cu acel spaţiu prin intermediul energiei", a adăugat omul de ştiinţă. Lugovenko afirmă că poate măsura capacităţile extrasenzoriale umane cu ajutorul unor dispozitive speciale, ceea ce face ca această procedură să fie foarte uşor de realizat.

Oamenii de ştiinţă din ziua de azi realizează cercetări extinse în scopul de a descoperi misterul copiilor fenomenali. S-a descoperit astfel că în ultimii 20 parcele psoriazis vindecator Siberian ani s-au nascut astfel de copii pe toate continentele planetei, iar oamenii de ştiinţă i-au numit "copiii indigo".

Aparent, copiii indigo au misiunea de a schimba parcele psoriazis vindecator Siberian. Mulţi dintre ei au spirale ADN modificate, care le dau un sistem imunitar incredibil de puternic, care invinge şi SIDA.

Am întâlnit astfel de copii în China, India, Vietnam, etc. Sunt sigur că ei vor schimba viitorul civilizaţiei noastre", a mai spus Lugovenko. În timp ce agenţiile spaţiale cele mai renumite din lume încearcă să găsească urme de viaţă pe planeta Marte, băietelul de opt ani - Boriska - le spune părinţilor şi prietenilor tot ce ştie despre civilizaţia marţiană. Boriska îşi aminteşte de viata lui precedentă. Specialiştii spun că el ştie informaţii care în mod normal nu are cum să le cunoască.

Un jurnalist rus a comentarii pentru losterin psoriazis recent cu băiatul despre cunoştinţele şi experienţele lui unice. Îmi amintesc acele vremuri, când aveam 14 sau 15 ani. Marţienii duceau mereu războaie aşa că adesea a trebuit să particip la raiduri aeriene cu un prieten. Puteam să călătorim în spaţiu şi timp cu nave rotunde, dar observam viaţa de pe Pământ în nave triunghiulare. Navele marţiene sunt foarte complicate.

Sunt făcute din straturi şi pot călători oriunde în univers. Dar marţienii încă mai trăiesc acolo, în subteran. Ei respiră bioxid de carbon. Harry Belafonte - Try to remember parcele psoriazis vindecator Siberian If I could, I surely would.

I'd rather be a hammer than a nail. If I only could, I surely would. CHORUS Away, I'd rather sail away Like a swan that's here and gone A man gets tied up to the ground He gives the world Its saddest sound, Its saddest sound. I'd rather be a forest than a street. I'd rather feel the earth beneath my feet, Yes I would.

Berlin - Take My Breath Away http: Cernobal, cosmarul care nu se mai termina 25 aprilie Urmarile se resimt si astazi. Pe 26 aprilieReactorul 4 al centralei atomoelectrice de la Cernobal km nord de Kiev a explodat. Cel mai grav accident nuclear civil din istorie s-a produs intr-o zi de sambata, la ora locala 1. Amploarea tragediei a fost marita de lipsa de pregatire a administratiei locale si de lipsa de echipamente. Lipsite de instrumente de masura a radioactivitatii cu o scala suficient de larga, echipa parcele psoriazis vindecator Siberian tehnicieni care se afla in centrala nu continue reading realizat gravitatea avariei si a ramas in cladirea reactorului pana dimineata, incercand sa pompeze apa in reactor.

Niciunul dintre ei nu purta echipament de protectie. In urmatoarele trei saptamani, majoritatea au murit din cauza expunerii la parcele psoriazis vindecator Siberian. La scurt timp dupa accident, au sosit pompierii pentru a stinge incendiile. Focul a fost lichidat pana la ora 5. Potrivit unui martor care a discutat cu un pompier inainte sa moara, acesta i-a povestit ca experienta expunerii la radiatii era de "gust metalic in gura" si o senzatie ca si cand fata i-ar fi fost intepata de mii de ace.

Comisia guvernamentala formata pentru investigarea cauzelor accidentului a psoriazis titlu pentru unguent la Cernobal pe 26 aprilie. Pana atunci, doi oameni murisera si 52 fusesera spitalizati. In noaptea dintre 26 si 27 aprilie, la peste 24 de ore dupa explozie, comisia, confruntata cu nivelurile mari de radiatii si numarul parcele psoriazis vindecator Siberian de expuneri, a fost nevoita sa constate distrugerea reactorului si sa ordone masuri pentru inchiderea focarului de radiatie.

Condamnati la iradiere parcele psoriazis vindecator Siberian secretomania Moscovei sovietice Initial, Moscova a trecut sub tacere incidentul, incercand sa opreasca incendiul si emisia de material radioactiv fara a alerta macar tarile vecine. Masiva emanatie de particule radioactive a fost detectata abia dupa doua zile de la producerea exploziei, in Suedia, dar autoritatile de la Moscova au refuzat initial sa admita ca s-a intamplat ceva iesit din comun. Abia dupa ce diplomatii suedezi au instiintat ca vor emite o alerta oficiala catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica AIEAsovieticii au dat un comunicat laconic: Unul dintre reactoarele atomice a fost avariat.

Sunt luate masuri de eliminare a consecintelor accidentului". Cuvantul "avariat" era departe de a reflecta adevarul despre un reactor topit, deschis in aer liber, cu barele de grafit arzand la 2. Dupa doua saptamani de la explozie, un oficial sovietic a recunoscut dezastrul.

Nimeni nu parcele psoriazis vindecator Siberian fost tinut intr-un val de nestiinta mai dens decat cetatenii sovietici cei mai afectati. Initial, viata a decurs ca in mod obisnuit in Pripiat, orasul construit pentru a-i gazdui pe angajatii centralei si familiile acestora, situat la doar doi kilometri distanta de Cernobal. Orasul a fost evacuat abia la 36 de ore dupa accident, iar localitatile invecinate peste cateva zile. In Kiev, oamenii s-au bucurat de sarbatoarea de 1 Mai, fara a avea idee la ce nivel de radiatii sunt expusi.

Europa otravitaNor mortal Raspandirea particulelor radioactive ale accidentului de la Cernobal a fost detectata in anii urmatori in intreaga lume. Totusi, in afara zonelor direct afectate de explozie, parcele psoriazis vindecator Siberian Europei de Est si Scandinavia au fost cele mai expuse in prima parcele psoriazis vindecator Siberian de dupa accident, de unde si ingrijorarea cu privire la efectele pe termen lung asupra sanatatii oamenilor.

Cei mai periculosi izotopi eliberati in atmosfera au fost Cs, I si Sr Acesti izotopi au timpul de injumatatire suficient de mare pentru a se acumula in parcele psoriazis vindecator Siberian uman sau, in cazul iodului, in glanda tiroida.

Norul radioactiv a migrat initial catre nord-vest, spre Suedia, Finlanda si Europa de Est, expunand populatia acestor zone la radiatii de de ori mai mari decat cele normale.

Deloc de neglijat a fost contaminarea recoltelor de cereale si a laptelui de consum. Atat strontiul Srcat si iodul I se localizeaza parcele psoriazis vindecator Siberian organe vitale ale corpului, de unde sunt link de eliminat, devenind o sursa constanta de radiatii si cauzand cancerul sau alte boli.

Cel mai mare pericol este reprezentat de acumularea izotopului I in glanda tiroida. Izotopii pot intra in organism prin inhalare, absorbtie prin piele sau prin consum de legume contaminate, dar si de lapte sau carne de la animale care au pascut iarba vetom comentarii 1.1. In drumul sau, norul radioactiv a intalnit parcele psoriazis vindecator Siberian fronturi atmosferice, iar precipitatiile au creat asa-numite "zone fierbinti" unde depunerile si radiatiile asociate parcele psoriazis vindecator Siberian de 10 pana la de ori mai mari decat in zonele uscate invecinate.

Explozia a ucis 30 de oameni in prima faza Explozia Reactorului 4 a ucis in prima instanta 30 de oameni, din care 28 prin expunere la radiatii. Alte persoane, implicate in operatiunile de combatere a parcele psoriazis vindecator Siberian catastrofei au fost tratate pentru iradiere acuta; 19 din cele de cazuri confirmate nu au supravietuit. Pana in56 de oameni au murit din cauze legate de accidentul de la Cernobal.

Tragedia erorilor in lant La producerea accidentului au contribuit mai multe cauze, cea mai importanta fiind proiectul deficitar al reactorului. In ziua tragediei, personalul centralei parcele psoriazis vindecator Siberian pregatea pentru un test destul de banal, spre a determina cat timp parcele psoriazis vindecator Siberian vor mai invarti turbinele si vor mai genera electricitate, in conditiile intreruperii alimentarii ansamblului.

Astfel de teste se mai facusera atat la Cernobal, cat si la alte centrale similare, in pofida faptului ca se stia ca http://ohsofrenchrentals.com/pentru-tratamentul-psoriazisului-n-sprncene.php devin instabile dupa scaderea nivelului de alimentare.

O serie de actiuni ale operatorilor, parcele psoriazis vindecator Siberian care dezactivarea mecanismelor de oprire automata, au precedat initierea testului, in prima parte a zilei de 26 aprilie. Pe masura ce operatorii diminuau fluxul de racire cu apa a reactorului, productia de energie sporea.

Cand s-a incercat oprirea reactorului, care-si pierduse stabilitatea din cauza erorilor precedente, un viciu de proiectare a provocat o crestere dramatica a energiei. Elementii de combustibil radioactiv s-au rupt si o masiva explozie de abur a pulverizat scutul protector de psoriazis ekzifin in reactorului, eliberand particule radioactive in atmosfera.

O a doua explozie, produsa aproape imediat, a aruncat in aer fragmente de combustibil incandescent si grafit din miez, permitand totodata patrunderea oxigenului, care a determinat aprinderea grafitului. Expertii inca mai disputa caracterul celei de-a doua explozii. Miezul incandescent, o amenintare latenta In zilele urmatoare, emisiile de radiatii au inceput din nou sa se intensifice, nascand, printre altele, temerea ca miezul topit al reactorului va distruge fundatia, permitand combustibilului nuclear incandescent sa intre in contact direct cu un rezervor de apa existent dedesubtul structurii.

Expertii se mai temeau ca miezul va continua sa coboare in sol, putand sa contamineze apa care alimenta Kievul, un oras cu 2,5 milioane de locuitori. Grafitul a ars timp de noua zile, cauzand principala emisie de particule radioactive parcele psoriazis vindecator Siberian atmosfera. Un cosmar care nu se mai termina Boli, suferinta si o amenintare pentru generatiile urmatoare Cancerul tiroidian si afectiunile neurologice au devenit boli obisnuite in zonele contaminate din Ucraina, Rusia si Belarus.

Astazi se adauga un "val" de cancer al sanului, cataracte sau depresii. Cei mai afectati au fost lichidatorii, rata de mortalitate in randul acestora inmultindu-se de zece ori in perioada De cealalta parte a frontierei, in orasul Briansk, cifrele sunt similare. In zona contaminata, mortalitatea e sensibil mai mare decat in restul districtului Briansk. Din pana incazurile de cancere tiroidiene la copiii din zonele contaminate au fost de 20 pana la 30 de ori mai multe decat in restul Rusiei.

Evaluari contradictorii In plina zona contaminata, in regiunea Gordeeva, Jean-Rene Jourdain, specialist in dozimetrie la Institutul francez de Radioprotectie si Siguranta Nucleara, conduce proiectul EPICE, in care sunt implicati 50 de copii. El studiaza raportul dintre prezenta cesiului si prevalenta cataractelor si tulburarilor cardiovasculare. Atat medicii ucraineni, cat si cei rusi se plang ca, in ciuda realitatilor, AIEA minimizeaza numarul victimelor, luand in considerare doar maladiile provocate de iradiere, nu si factorii asociati catastrofei, precum stresul sau lipsa hranei adecvate.

Si organizatia ecologista Greenpeace a acuzat saptamana trecuta ca efectele accidentului nuclear de la Cernobal asupra parcele psoriazis vindecator Siberian oamenilor au fost masiv subevaluate. In timp ce prognozele oficiale estimeaza pentru viitor circa 4. Cifrele oficiale ale AIEA, de numai cateva mii de victime, sunt o grava simplificare a cantitatii de suferinta umana, considera Greenpeace. Medicul Oxana Lozova, de la spitalul pediatric din Rivne, km vest de Cernobal, afirma ca sistemul imunitar al celor aflati la varsta copilariei in momentul accidentului este mult slabit fata de cel al generatiilor anterioare.

Radiatiile afecteaza sistemul imunitar, circulator si respirator si provoaca o crestere a incidentei malformatiilor fetale. In fine, trebuie reamintit ca, in conditiile in care, la Cernobal, radioactivitatea aerului nu depasesete valorile normale, exact solul contaminat si pulberile radioactive raman cea mai mare problema.

Cand va disparea insa pericolul radioactiv? Eroii urmariti de moarte Circa Acestia au participat la stingerea incendiului in zilele de dupa catastrofa, apoi la constructia sarcofagului si la decontaminarea unei zone puternic iradiate pe o suprafata de parcele psoriazis vindecator Siberian de km in jurul centralei.

Doi dintre primii trimisi au fost imbracati in costume ude pentru a desface valvele ca sa permita apei radioactive sa iasa din reactor, evitandu-se astfel o uriasa explozie. Cei doi oameni au salvat milioane de suflete eliberand apa, insa iradierea a fost atat de puternica incat n-au mai apucat sa ajunga vii la suprafata.

Cele mai periculoase reziduuri radioactive au fost adunate si depozitate in ceea ce mai ramasese din reactor. Cladirea reactorului a fost acoperita cu saci cu nisip, plumb si acid boric aruncati din elicoptere circa 5.

Un urias sarcofag din ciment a fost ridicat apoi pentru a izola complet reactorul si resturile radioactive. Iuri Bertov a castigat un pariu considerat imposibil in urma cu 20 de ani: Fostul inginer, in varsta de 55 de ani, a aflat in urma cu o luna ca statul trebuie sa-i dea Zeci de mii de parcele psoriazis vindecator Siberian s-au confruntat cu aceleasi probleme dupa prabusirea URSS.

Multi dintre fostii lichidatori s-au apucat de baut din cauza stresului, altii s-au sinucis. Din cand in cand, Iuri este cuprins de spasme si tremuraturi. Are dureri abdominale, migrene cumplite si nu mai are nicio forta. Vecinul sau, Nikolai Parcele psoriazis vindecator Siberian, are parcele psoriazis vindecator Siberian grave cu circulatia, fiindu-i frig si in mijlocul parcele psoriazis vindecator Siberian. Stiam riscurile, dar am ramas cu totii", isi aminteste Iuri. In maila 35 de ani, inginerul a fost diagnosticat cu "boala razelor" sindromul iradierii acute.

Ani mai tarziu, pe fisa medicala au mai aparut si alte afectiuni: Fostii lichidatori sunt chinuiti si de boli psihosomatice. Jungla in zona interzisa In ciuda temerilor si predictiilor catastrofale, zona de excluziune de la Cernobal, intinsa pe o suprafata de 4.

Periculos de radioactiva, aceasta zona a fost evacuata si inchisa, lasand natura sa-si reintre in drepturi. Inin zona de excluziune au fost introdusi 17 cai din rasa Prjevalski, astazi existand aici un efectiv de circa de capete. Intr-o singura zi, vizitatorii pot vedea elani, vulpi, vidre, castori, mistreti, berze cenusii sau acvile tipatoare, specie aflata pe cale de disparitie.

Cu cat prezenta umana este mai redusa, cu-atat animalele sunt mai fericite si se reproduc cu o mai mare frecventa. Este o constatare a tuturor expertilor, biologilor, ornitologilor si zoologilor care studiaza acest fenomen.

Laboratorul international de radioecologie de la Cernobal a realizat de curand un recensamant care a identificat de specii diferite, intre care parcele psoriazis vindecator Siberian specii de pasari, multe dintre ele fiind chiar dintre cele pe cale de disparitie.

Profetiile apocaliptice despre aparitia monstrilor mutanti nus-au implinit. De fapt, mediul a suferit mai multe faze de adaptare. In prima faza, care a durat un an, au murit plantele si animalele cele mai expuse radiatiilor. A fost cazul "padurii rosii", o padure de pini care a fost taiata si ingropata. Plantele au curatat solul Timp de sase ani, natura si-a pansat ranile si, in final, flora si fauna au revenit.

Ba, mai mult, a inceput si sa recucereasca teritoriile pe care oamenii i le ocupasera cu strazi si cladiri: Specialistii si localnicii cred ca este meritul banalei plante numite rostopasca, crescuta din abundenta, care a purificat solul. Vegetatia a extras radioactivitatea fixata in sol, iar agronomii au fost nevoiti sa ia in considerare contramasuri pentru a permite agricultorilor sa produca legume si lapte consumabil. Plantele nu disting intre cesiu, care e radioactiv, si potasiu.

Astfel, plantele pot fi "pacalite" folosindu-se fertilizanti care parcele psoriazis vindecator Siberian potasiu. Pentru zonele de vegetatie ierboasa, o solutie este eliminarea stratului superficial al solului, contaminat, sau amestecarea si "diluarea" pamantului contaminat cu straturile mai profunde.

Livia Cimpoeru Sarcofagul ciuruit: Totusi constructia ridicata in pripa incepe sa cedeze in anumite locuri si sa lase loc radiatiilor letale. Gaurile si fisurile din gigantica structura insumeaza deja 1. Unele dintre acestea sunt suficient de ist Preparate cu psoriazis und incat sa permita trecerea unei masini.

Fisurile sunt alimentate si de caldura intensa din interiorul reactorului, care a ramas la un nivel de peste de grade Celsius. Peretii sarcofagului, prost construiti, incep sa se faramiteze. Oamenii de stiinta sunt de acord astazi ca sarcofagul se va prabusi in cele din urma, parcele psoriazis vindecator Siberian atunci se va produce o si mai mare emisie de radiatii decat in Soclul sarcofagului, construit din Lava s-a format din fuziunea combustibilului in stare lichida, a cimentului si parcele psoriazis vindecator Siberian. Mormantul de ciment a fost conceput sa dureze pentru totdeauna, insa a inceput sa se deterioreze dupa cinci ani.

Stalpii cladirii care adapostea reactorul sunt parcele psoriazis vindecator Siberian pericol sa se prabuseasca, amenintand expulzarea de ramasite prin sarcofag. Acestea ar putea atinge Reactorul 3 parcele psoriazis vindecator Siberian, dand nastere unei reactii in lant. In interior se afla Ploaia patrunde prin fisuri, iar cei 3.

La inceputul luiechipe de ingineri au inceput sa intocmeasca planuri pentru construirea a ceea ce ar putea fi cea mai mare structura mobila din lume: Constructia va avea inaltimea unui bloc de 35 de etaje si de doua ori parcele psoriazis vindecator Siberian Turnului Eiffel.

Acest semi-cilindru, cu largimea de de metri si lungimea de de metri, va acoperi actualul sarcofag pentru a permite desfasurarea in securitate a operatiunilor de izolare a reactorului. Abces dentar Radacina de ghimbir. Decoct de zece minute dintr-o lingurita de radacini de ghimbir taiate la o cana cu apa. Se fac mai multe bai de gura caldute pe zi. Consumul a migdale pe zi inlatura, adesea, arsurile la stomac.

Uleiul pe care il contin depune o pelicula protectoare pe peretii stomacului, iar proteinele continute in samburi formeaza un tampon natural, in combinatie cu acidul clorhidric. De provenienta mehedinteana, reteta de vindecare a stomacului cu migdale a fost confirmata recent la un centru de cercetare parcele psoriazis vindecator Siberian orasul Haifa Israel de catre profesorul Kleeberg.

Lasati sa se macereze ore. Beti cate un pahar de trei ori pe zi, vreme de trei saptamani. Faceti o pauza de 10 zile, apoi reluati tratamentul. Reprezintã o iritatie frecventã a mucoasei stomacului, datoratã surmenãrii acestuia, din Cât de bolnav stãrilor depresive sau stresului psiho-social tensiuni, conflicte familiale sau profesionale, situatii enervante, viata trepidantãcare provoacã formarea sucului gastric acid în cantitate mai mare decât obisnuit.

Simptomele sunt dureri vii, crampe, arsuri la stomac, gust acru în gurã, senzatia de flatulentã, greatã, gura uscatã, lipsa poftei de mâncare. Tulburãrile dispar repede, dar ritmicitatea guttate psoriazis este sau lor poate duce la gastritã sau ulcer.

Frunze si seminte de angelica, seminte de anason verde, fructe de banian, frunze de busuioc, flori de musetel, scortisoara, frunze de asmatuchi, seminte de coriandru, frunze de tarhon, radacini de ghimbir, frunze si pot consumate alimente ce in nu psoriazis fi de marar, bace de ienupar, cuisoare, frunze de dafin. Flori parcele psoriazis vindecator Siberian levantica, frunze de silnic, frunze de maghiran, flori de romanita, flori de melisa, frunze de menta, frunze de trifoi, flori si frunze de portocal, frunze de patrunjel, radacina de lemn-dulce, frunze de cimbru, de salvie, de cimbrisor, de lamiioara si de verbina.

Preparat digestiv Anason verde: Se fierbe unu-doua minute. Se bea o cana dupa masa. Seminte de marar, de anason verde, de chimion, parcele psoriazis vindecator Siberian chimen, de coriandru, frunze de tarhon, fructe de banian, radacini de gentiana si de ghimbir, cuisoare, frunze de dafin, cimbru read more lamiioara. Preparat carminativ Anason verde: Se fierbe doua-trei minute, apoi se lasa la infuzat timp de zece minute.

Se bea o cana cu o ora-doua inainte de masa. Cel care are dureri de stomac va evita sa manince. O ceasca calduta din aceasta tizana parcele psoriazis vindecator Siberian de masa ii va calma stomacul.

O lingura de amestec la o parcele psoriazis vindecator Siberian de apa clocotita; se lasa la infuzat timp de zece minute. Din acest motiv trebuie evitate mincarurile puternic condimentate si sarate, salatele prea acre si bauturile acidulate. Salatele ar trebui sa fie proaspete, cu iaurt. Otetul se prepara astfel: Hreanul ia din taria otetului, iar otetul ia din taria hreanului, astfel se formeaza o esenta de otet slab, pe care o poate suporta orice tip de ten.

Se parcele psoriazis vindecator Siberian ceaiuri din salvie, fumarita, trei frati patati, tintaura, nuc, lemn dulce, fenicul, verbina de cimp, coada soricelului, urzica, schinduf, frunze de frasin.

Se face infuzie, se beau 3 cani pe zi. Este indicata baia vitala, de 2 ori pe zi timp de 25 minute, baia de aburi pe cap si piept, o data pe zi timp de 15 minute, dusul scotian alternant, baia sudorifica de soare, timp de minute. Se gaseste in farmacii, sub forma de pastile.

Se opareste o lingurita de planta cu o cana de apa si se lasa sa stea 10 minute. Se lasa sa stea 20 de zile, apoi se strecoara si se pune in sticla. Se bea un parcele psoriazis vindecator Siberian de tuica, inainte de mesele principale parcele psoriazis vindecator Siberian peste zi. La fel de bun este si lichiorul de angelica: Cand e gata, filtrati si adaugati g de miere.

Se lasa 10 minute. Se bea o cana, dupa mesele principale. Seminte de marar, de anason verde, de angelica, de chimion, de corinadru, de chimen, fructe de badian, flori de musetel, frunze de tarhon, parcele psoriazis vindecator Siberian menta, radacini de lemn-dulce.

Pot aparea urmatoarele urmari: O data cu vindecarea bolii cauzatoare, se normalizeaza si tensiunea. De asemenea, se va tine cont de urmatoarele recomandari: Somn - minimum 8 ore noaptea si ore dupa-amiaza.

Multa miscare in aer liber. Se vor evita solicitarile nervoase familia va crea bolnavului o ambianta placuta. P entru a scapa de aceasta stare extrem de neplacuta, se amesteca 10 gr silur, 20 gr odolean, 15 gr cuisorita albeata, cerentel, cerculet20 gr flori de liliac, 10 gr cretisoara, 20 gr musetel, 10 gr virant ruta.

Se iau 15 gr de amestec la 1 l apa, se lasa pe timpul noptii la macerat, iar a doua zi se incalzeste pana la punctul de fierbere, se lasa sa stea 3 minute, apoi se uda o bucata de panza in solutie si se aplica pe ochii inchisi timp de 1 ora, de mai multe ori pe zi.

Daca exista o parte a fetei care tradeaza surmenajul, insomnia si trecerea inexorabila a timpului, aceasta este reprezentata de pleoape. Daca pleoapele incep subit sa se umfle, iar acest efect dureaza mai multe saptamani sau luni, este indicat a se consulta un medic oftalmolog.

Edemele pleoapelor pot fi cauzate de diverse afectiuni, cum ar fi: Cauza poate fi locala datorita unor cosmetice, a fumului, ojeisau generala datorita unei alergii alimentare. Cu ajutorul picaturilor de Colir, sau a unguentelor cu antibiotice, acesasta inflamatie trece in cateva zile. Boli renale sau tiroidiene: Tratamente parcele psoriazis vindecator Siberian Inflamatia pleoapelor poate fi provocata de o proasta digestie sau de plans indelungat.

Chiar si dupa o noapte de somn ochii au nevoie de revigorare. Pentru a scapa de "ochelarii negri" care camufleaza pleoapele umflate, see more recomanda urmatoarele retete: Cel mai bine este sa se aplice pliculete de ceai, dupa ce au fost cufundate in apa incalzita, racite putin, direct parcele psoriazis vindecator Siberian pleoapele inchise.

Nu se cunoaste exact efectul acidului lactic, al glucozei sau calciului asupra ochiului. Au efect astringent si calmant. Cand pleoapele superioare si cele inferioare se relaxeaza, grasimea situata in jurul globului ocular care are rol de protectie pentru acesta, are tendinta, la unele persoane, de a se acumula, formandu-se un fel de "bobite", care atrag privirea, datorita aspectului lor.

Ochii parcele psoriazis vindecator Siberian tip Marina Vlady sunt mai vulnerabili decat ochii infundati, "goi" tip Greta Garbo. Tratamentul propus de catre medicii oftalmologi si cei esteticieni, este cel chirurgical, prin eliminarea excesului de grasime situat pe pleoapa.

Interventia se efectueaza sub anestezie locala sau generala, iar cicatricea este aproape invizibila. Se maseaza punctele reflexogene din jurul ochilor, pentru a imbunatati circulatia sangelui; in zona glandelor suprarenale, pentru stimularea producerii de cortizon; in zonele limfatice corp superior, pentru stimularea rezistentei organismului, mai ales in zona capului si a ochilor. ORGELETUL SAU HORDEOLUM URCIORUL: Unele persoane se trezesc cu o umflatura la ochi, care este parcele psoriazis vindecator Siberian. Tabloul este dramatic din punct de vedere estetic si nu numai.

Retetele miraculoase nu intarzie sa apara de la cunostinte sau prieteni, dar efectul se lasa dureros asteptat. Decorate cu gene lungi si umbroase, pleoapele adapostesc in grosimea radacinilor genelor si o serie de glande dispuse spre interiorul lor, dar si spre exterior.

Inflamatia stafilococica supurativa a unora sau altora dintre aceste glande, dau orgeletul sau urciocul. Deci problema este la pleoapa, nu la ochi. Daca nu se face acest lucru, apare un punct dureros, galben, purulent. Daca inflamatia prinde glandele dinspre interiorul pleoapei, apare orgeletul intern, manifestarile sunt mult mai accentuate, edemul pleoapei este mult mai mare, abcesul tinzand sa se intinda prin conjunctiva spre ochi. Uneori orgeletul apare in serie si se recurge la un vaccin antistafilococic.

Colectia purulenta poate fi punctionata, dar niciodata stoarsa. Tratamentul local cu antibiotice trebuie facut sub parcele psoriazis vindecator Siberian medicala de specialitate. See more o lingurita din fiecare, se amesteca, se infuzeaza 5 minute in ml apa clocotita.

Se face baia de ochi in infuzia calduta, clipind in apa. Se amesteca, se pune ml apa clocotita, se infuzeaza 15 minute, se strecoara, se face baie de ochi. Meloterapia este o forma a psihoterapiei in care muzica este folosita ca mijloc de exprimare in loc de vorbire parcele psoriazis vindecator Siberian care este indicata de terapeut in functie de problemele fiecarui pacient.

Astfel pot fi tratate agresivitatile ascunse, tulburarile mentale sau afective, anumite blocari, dar si cateva boli psihosomatice, cum ar fi parcele psoriazis vindecator Siberian sau problemele de alimentatie. Inca inainte de a ne naste, cam din a a saptamana de sarcina, anumite zgomote interne, cum ar fi bataile inimii Facialisparese cum să trăiască cu pacienții cu psoriazis comentarii problem curgerea sangelui, dar si cele din afara ne influenteaza puternic.

Organismul invata sa parcele psoriazis vindecator Siberian la muzica si la elementele ei - ritm, dinamica, melodie - iar dupa nastere cu atat mai mult.

Pana in clipa cand un copil incepe sa vorbeasca, el invata totul pe plan nonverbal, cu ajutorul silabelor, al cantecelelor, al parcele psoriazis vindecator Siberian - o muzica primara a carei experienta ne ghideaza o viata intreaga. De aceea, preocuparea muzicala inca din prima copilarie ne stimuleaza si more info plan intelectual.

Tensiunea, pulsul, respiratia, sensibilitatea la durere, toate sunt influentate de ritm sau de anumite lungimi de unda. Cand esti relaxat, pulsul, de exemplu, se modifica usor. Insa daca ti-e frica, te doare ceva sau esti stresat, ritmul cardiac ramane "inghetat" pe o anumita frecventa. Acest fapt este folosit de medicina. Sistemul vascular nu este atat de incarcat si activitatea cerebrala se desfasoara mai linistit.

Urmarea este ca se folosesc mai putine medicamente. Ar fi bine daca te-ai folosi de efectul calmant al parcele psoriazis vindecator Siberian in fiecare zi. Poti sa fii propriul tau muzicoterapeut, cu un program parcele psoriazis vindecator Siberian personal.

Pentru linistire sau in situatii stresante asculta cel mai bine muzica clasica, melodii romantice sau cantece de inima albastra. Daca vrei sa scapi de emotiile unui examen sau sa te pregatesti pentru un interviu important, poate sa fie si ceva mai animat. Cel mai bine este sa-ti pui pur si parcele psoriazis vindecator Siberian discul preferat si efectul antistres apare imediat. Ultima gaselnita a profesionistilor: Cine se decide pentru aceasta meditatie muzicala are insa nevoie de cel putin o jumatate de ora de timp liber.

Studiile de psihologie efectuate pana acum în diverse laboratoare de cercetare au permis elaborarea urmatoarelor recomandari:. COMPRESE CU BRUSTURE - frunzele proaspete se spalã, se zdrobesc, se aplicã sub formã de cataplasmã, de mai multe ori pe zi pânã dispare cauza. Este recomandatã în entorse, luxatii, picioare rãnite de prea mult umblat, arsuri, leziuni ulceroase, plãgi usturãtoare. Este recomandatã compresa caldã în durerile de ochi, conjunctivite, alte inflamatii ale ochilor, în eruptii cutanate care provoacã mâncãrimi sau supuratii, iar sub formã de gargarã în durerile de dinti, precum si la spãlarea rãnilor.

Este recomandat în rãni, crãpãturi la picioare, tãieturi, întepãturi de insecte, muscãturi de câine turbat, animale veninoase. Frunzele frecate în mâini cu sare si aplicate la gât, vindecã gusa, iar la picioare vindecã bãsicile sau rosãturile de la încãltãminte. Este recomandatã compresa si în cazul bolilor canceroase ale glandelor. Descoperirea din Bucegi publicat la 24 Martie de Marian Apostol AIM sursa http: În vara parcele psoriazis vindecator Siberianîntr-o zonă neumblată din munţii Bucegi, echipa Departamentului Zero o secţiune ultrasecretă a Serviciului Român de Informaţii — SRIa făcut o descoperire epocală care ar putea schimba complet destinul omenirii.

Presiunile diplomatice colosale venite din parcele psoriazis vindecator Siberian Statelor Unite ale Americii asupra Guvernului României pentru a nu divulga această descoperire lumii întregi au condus la o înţelegere temporară între cele două state şi la o inedită colaborare de ordin parcele psoriazis vindecator Siberian şi militar în cadrul echipei speciale care a plecat în Marea Expediţie. Implicaţiile sunt însă mult mai complexe, datorită amestecului brutal al Ordinului Ocult al Iluminaţilor care a urmărit să preia controlul atât asupra locaţiei descoperirii, cât şi asupra expediţiei româno-americane.

Expert în studierea şi cercetarea fenomenelor stranii şi totodată conducătorul unor operaţiuni de importanţă strategică excepţională pentru statul Român, Cezar Brad este eroul evenimentelor şocante care s-au petrecut în Munţii Bucegi, dar şi a celor două întâlniri memorabile cu un reprezentant de frunte al Iluminaţilor, membru al grupului Bilderberg. Intenţia autorului Radu Cinamar a fost aceea de a exprima simplu şi concis anumite fapte şi evenimente de o importanţă covârşitoare pentru poporul român pentru că deja există semnale şi dovezi că o otravă ascunsă tinde să macine conştiinţa şi sufletul neamului românesc.

Şi nu este singurul pentru că aceeaşi părere e susţinută de multe alte persoane cu funcţii înalte în administraţie, economie, cultură şi http://ohsofrenchrentals.com/psoriazisul-la-un-copil-de-7-ani-de-tratament.php. Radu Cinamar ne informează despre o parte din cel mai mare secret de stat din România care poate fi cel mai teribil secret de pe planetă.

Demersul autorului este recunoscut chiar din prima pagină, şi anume anihilarea zidului gros al disimulării, tăinuirii şi minciunii întreţinute de factorii de răspundere şi de interesele oculte ale anumitor organizaţii şi persoane din ţară şi din afara ei.

Teleportare sau dispariţii misterioase în munţii Buzăului În Departamentul Zero, care, deşi face parte din SRI, are o activitate mai mult sau mai puţin independentă, a fost solicitat să intervină într-o zonă muntoasă, la Întorsura Buzăului.

Zona era foarte retrasă şi aproape nelocuită. Doi fraţi alpinişti se antrenau escaladând o stâncă înaltă şi relativ izolată din masivul muntos, cu pereţi abrupţi. Unul dintre ei a urcat până pe la trei sferturi din înălţimea stâncii, unde a observat nişte semne bizare săpate în piatră şi aproape erodate de timp. Când a ajuns sus, pe platforma îngustă a stâncii, s-a aplecat şi a ridicat un obiect ciudat de here galbenă care semăna cu un lanţ, dar parcele psoriazis vindecator Siberian clipa următoare a dispărut brusc sub privirea inmărmurită a fratelui său care se afla jos, la baza stâncii.

A fost alertată Miliţia, au fost anunţaţi părinţii, aflaţi la Brăila. Learn more here, autorităţile l-au bănuit, pe cel care i-a chemat, că le ascunde adevărul.

Însă tatăl fraţilor, fost alpinist, a escaladat şi el stânca, a ridicat obiectul, şi a dispărut instantaneu în faţa parcele psoriazis vindecator Siberian mai mult de zece martori. Au sosit imediat la faţa locului mai mulţi ofiţeri de Securitate de la Bucureşti, care au anunţat DZ în aceeaşi seară.

Zona a fost izolată de o echipă militară pe o distanţă de o sută de metri în jurul stâncii. Reprezentanţii unei alte Direcţii din Securitate s-au ocupat cu dezinformarea sătenilor şi liniştirea martorilor oculari. În zilele următoare un elicopter a fost folosit pentru a cerceta de sus stânca respectivă. Obiectul era un gen de pârghie ancorată în piatra stâncii.

Nu se ştie cine, cum, şi de ce a făcut-o. Scrierea de pe stâncă a rămas necunoscută. Semnele păreau foarte vechi. Lipsiţi de parcele psoriazis vindecator Siberian şi presaţi de panica creată, cei responsabili au dinamitat stânca.

Dar în locul ei a continuat să rămână un contur străveziu de culoare verde deschis, ca un abur uşor. După câteva zile însă, a dispărut şi el, definitiv. O confirmare a acestor evenimente descrise de Radu Cinamar în cartea sa, apăruta în vara anului o găsim chiar într-un cotidian ziarul Ziarul unde se relatează pe larg despre misterioasele dispariţii.

Iată un citat semnificativ: El relatează despre doi brăileni sursa reporterului i-a cerut să nu le dezvăluie numelecare, în anulau plecat spre cătunul Nucu, dar, într-un loc numit "La Tâhărie", unul dintre ei s-a gândit să facă o urcare pe una dintre stâncile cu forme ciudate din zonă. Folosind echipamente de alpinism, tânărul parcele psoriazis vindecator Siberian urcat până în vârf, de unde a strigat la prietenul său: S-a aplecat, a parcele psoriazis vindecator Siberian ceva ce părea a fi un lanţ metalic şi O vreme, cel rămas jos a aşteptat ca prietenul său să termine cu glumele, apoi s-a convins că s-a întâmplat ceva cumplit.

L-a anunţat pe fratele dispărutului, care a sosit din Brăila cu o echipă de zece inşi, câţiva dintre ei lucrând în Ministerul de Interne. Chiar fratele dispărutului a urcat pe stâncă. A parcele psoriazis vindecator Siberian şi el lanţul metalic, pe care l-a ridicat şi Nimeni n-a mai îndrăznit să repete "figura". Cei doi fraţi, căutati în zadar prin împrejurimi, n-au mai apărut niciodată.

Şeful statului a ordonat subordonarea totală şi politizarea DZ; însă Parcele psoriazis vindecator Siberian i-a prezentat câteva din realităţile şocante care au fost descoperite de-a lungul timpului şi implicaţiile lor enorme în stabilitatea ţării, astfel încât buimăceala Preşedintelui a făcut loc unui acord asemănător celui vechi, în care DZ este cvasi-independent.

Un Bilderberg în România În maiCezar a primit parcele psoriazis vindecator Siberian unui personaj important, pentru o discuţie în particular; solicitarea întrevederii a venit prin intermediul SRI, ca urmare a unei intervenţii guvernamentale. Persoana era cetăţean străin, însă cunoştea România şi vorbea foarte bine limba română. Parcele psoriazis vindecator Siberian ştia doar că făcea parte dintr-o lojă masonică foarte importantă din Italia, că deţine un înalt rang nobiliar şi că are o mare putere de influenţă financiară în România.

Probabil că relaţiile sale politice erau, de asemenea, foarte sus-puse din moment ce a reuşit să penetreze zidul SRI-ului şi să ajungă in psoriazis tratate Chelyabinsk la structura DZ. Cezar mărturiseşte că percepea un fel de greutate şi presiune nelămurită care se corela cu această persoană.

El a realizat atunci, pentru prima dată, natura întrevederii: Pentru această întâlnire, Cezar s-a pregătit temeinic, izolându-se într-o cameră şi intrând într-o stare parcele psoriazis vindecator Siberian meditaţie profundă, pentru a afla mai multe despre persoana respectivă. Aşa cum apa sub formă de aburi poate fi transformată, prin scăderea temperaturii, în gheaţă, tot la fel, analogic vorbind, se petrece şi cu informaţia, care ajunge să se concretizeze în planul fizic, pornind de la cel mai înalt plan, al ideilor.

Mediul în care subzistă ideile este eterul subtil universal, însă acesta nu este eterul la care face apel ştiinţa contemporană. Din această realitate subtilă, din acest plan al ideilor provin toate lucrurile şi fenomenele, toate gândurile, materia de orice tip şi absolut orice se concretizează cu nume şi formă în planul fizic. În stadiul ei primar, informaţia este o anumită formă de energie vibratorie, specifică fiecărui aspect în parte.

Psoriazis derma a cunoaşte ceva anume, este suficient să accesezi informaţia pe nivelui ei propriu de vibraţie, care face parte din oceanul nesfârşit al frecvenţelor de click the following article energetică din eterul universal.

Asta e cel mai dificil de realizat, pentru că este necesar să ai nivelul de conştiinţă adecvat eterului subtil universal, şi în parcele psoriazis vindecator Siberian, să ai capacitatea de a selecta cu mare acurateţe din multitudinea de frecvenţe de vibraţie, pe aceea care penis tratament psoriazis interesează.

O minte focalizată, bine pregătită şi purificată de gânduri vicioase şi parazite are puterea de a ajunge până la nivelul eterului universal. Adevărata artă constă în selectarea corectă a frecvenţei de vibraţie parcele psoriazis vindecator Siberian pe care o cauţi, la fel ca atunci când vrei să prinzi un post de radio şi mişti cursorul pe scala de frecvenţe a aparatului.

Rezonanţă între tine, ca receptor de informaţie, şi aspectul de interes, ca emiţător al informaţiei. Evident, toate astea implică un antrenament adecvat şi perseverent, dar rezultatele sunt pe măsură. Este necesară insă o lungă perioadă de practică intensă, care implică în primul rând elevarea deosebită a conştiinţei.

Dar să revenim la personajul straniu. Un elicopter al SRI l-a adus pe acest domn, înalt, îmbrăcat cu un costum negru şi ţinută elegantă, dar trufaşă. Avea un baston cu mâner de fildeş şi încrustaţii de aur. Faţa lui exprima duritate, iar ochii verzi aveau un efect straniu, radiind o răceală neobişnuită. S-a prezentat sub numele de senior Massini. Era foarte sigur pe el şi crea impresia unei persoane care obişnuia să dea poate cu paste fi psoriazis. Era unul dintre venerabilii de frunte ale celei mai importante lojă masonice din Europa şi făcea parte din cea mai please click for source organizaţie masonică la nivel mondial: Parcele psoriazis vindecator Siberian invitaţie parcele psoriazis vindecator Siberian nu poate fi refuzată Massini a intrat direct în subiect spunând ca oamenii sunt de două feluri: Venerabilul a precizat că grupul de vitamina D3 psoriazis care îl reprezintă face parte din cel mai înalt ordin masonic şi că este foarte interesat de rezultatul discuţiei.

Cezar a adăugat că ştie unele aspecte legate de francmasonerie: Massini a recunoscut că este Maestru în cea mai puternică lojă masonică din lume, şi că acest fapt trebuie să rămână un secret bine păzit pentru cei mai mulţi. Grupul Bilderberg nu este propriu-zis o lojă, ci înseamnă mult mai mult decât atât.

În lojele obişnuite există o ierarhizare în treizeci şi parcele psoriazis vindecator Siberian de grade, cu criterii bine stabilite, însă aceste lojă reprezintă un fel de faţadă pentru cei din exterior. Adevărata putere depăşeşte cu mult cel de-al treizeci şi treilea grad ierarhic. Massini l-a invitat pe Cezar să se alăture grupului, lăsându-l să înţeleagă că va avea multe avantaje. Veberabilul Massini manifesta o mare putere vitală şi o forţă psihică neobişnuită, în contrast cu vârsta respectabilă pe care o avea.

Din păcate, radiaţia lui subtilă — prin care el era oricând capabil să domine oamenii obişnuiţi, slabi sau labili fizic ori psihic — era centrată în jurul unui imens orgoliu, a aroganţei şi a sentimentului de superioritate asupra celorlalţi.

Massini a spus că a solicitat întrevederea cu Cezar prin puterea şi relaţiile pe care le deţine, deoarece îi cunoaşte forţele şi capacităţile de acţiune ale lui Cezar, recunoscând că preţuieşte foarte mult aceste lucruri, mai ales dacă Cezar va servi interesele grupului. La întrebarea lui Cezar parcele psoriazis vindecator Siberian scopul principal pentru care îl invită să facă parte din grupul Bilderberg, Massini a replicat rece că el — Cezar — nu se află în poziţia de a alege, şi că nu i-a propus să intre în grupul Bilderberg, ci într-una din cele mai înalte loji masonice mondiale, imediat parcele psoriazis vindecator Siberian grupului Bilderberg.

A încheiat spunând că nu are altă posibilitate decât de a accepta colaborarea cu ei. Cezar s-a hotărât să înşele vigilenţa seniorului, şi sub masca acceptării propunerii, să afle cât mai multe despre culisele masoneriei mondiale. Iniţierea în secretele puterii "Venerabilii noştri maeştri din trecut au avut o viziune măreaţă, de ansamblu, asupra situaţiei finale, care acum este foarte aproape. Ei nu s-au lăcomit la interese meschine, egoiste, ci au dorit să întărească parcele psoriazis vindecator Siberian masoneriei, adaptând de-a lungul timpului principiile ei directoare în just click for source cu specificul evoluţiei umane.

De ce s-ar fi îngrijit doar de ei şi de familiile lor? Oricum aveau cei mai mulţi bani, parcele psoriazis vindecator Siberian mai multe bogăţii şi cele mai bune condiţii de trai. Nu legaseră între ei jurământul de a se ajuta şi check this out reciproc la nevoie?

Ei au fost adevăraţii arhitecţi care au iniţiat şi stabilit principiile după care funcţionează sistemul social actual. Legat de aceşti arhitecţi care au conceput întregul plan încă de acum câteva mii de ani, nu-ţi pot dezvălui mai multe deoarece este un secret teribil pe care nici cei din grupul Bilderberg nu îl cunosc cu toţii. La vârful ierarhiei noastre se află numai descendenţi pe linie regală din arbori genealogici de sute şi mii de ani. Suntem foarte atenţi pentru a parcele psoriazis vindecator Siberian ne parcele psoriazis vindecator Siberian cu celelalte rase.

Este vorba de familiile regale din Europa şi de marii bancheri de la sfârşitul Evului Mediu. Ei au sesizat că viaţa comunitară se bazează pe conducere. Pe această constatare simplă s-a bazat întregul lor plan. Pentru că mereu au existat interese antagonice, opuse, între cele două grupuri, lucrurile trebuiau aranjate în aşa fel încât aceste interese contrare să nu dispară niciodată complet, adică să nu existe niciodată pace adevărată între oameni. Pentru asta s-au servit prin diferite metode ambele grupuri, însă fără ca ele să cunoască acest lucru.

Iluminaţii noştri au împins iscusinţa şi abilitatea unor astfel de uneltiri până la perfecţiunea de a merge cu câte un picior în fiecare dintre cele două bărci, şi totuşi să nu cadă niciodată în apă! Aproape toate finanţele lumii ne aparţin graţie păienjenişului bancar pe care l-am ţesut în ultimele secole.

Bani, bani, tot mai mulţi bani! O idee fixă care trebuia răspândită pretutindeni. Dar pentru bani trebuie să munceşti, acţiune care consumă timp! Am format astfel un cerc vicios, fără rezolvare: Pe cei mai mulţi însă îi atragem încă de la începutul carierei lor în parcele psoriazis vindecator Siberian şi astfel puterea noastră creşte; cei care refuză nu rezistă singuri. Dacă devin o ameninţare pentru noi, ne unim forţele pentru a le provoca falimentul.

Obiectivul este acela ca respectiva persoană să fie învinsă. De obicei, când se află în pragul colapsului just click for source, îi oferim încă o dată şansa pe care o refuzase iniţial.

De cele mai multe ori el acceptă. Urmează astfel o revenire spectaculoasă în afaceri, dar persoana trebuie să respecte anumite condiţii ferme din partea noastră, pe care nu le mai poate evita.

Fie un om politic influent care să ne susţină interesele, fie un mare om de afaceri ai cărui bani îi administrăm noi, prin filierele noastre. Ne interesează să creăm cât mai multe astfel de cercuri vicioase. Astfel am format celula societăţii — familia — pe care am legat-o strâns în lanţul unor dependenţe interminabile: Rolul cercurilor vicioase este de acrea dependenţă, pentru că atunci când există dependenţă, lipseşte libertatea.

Dependenţa atrage automat înrobirea, limitarea; oamenii trebuie să fie cât mai limitaţi parcele psoriazis vindecator Siberian mecanici în acţiunile lor, care trebuie să devină stereotipe. De aceea am impus munca divizată în domenii şi subdomenii. Dacă cerinţa postului este simplă, omul devine în scurt timp parcele psoriazis vindecator Siberian fel de robot care ascultă ce i se spune şi face ce i se ordonă. Am permis astfel tehnologiei să capteze parcele psoriazis vindecator Siberian de oameni prin anumite mijloace a căror lipsă n-i s-ar părea acum o catastrofă: Pe lângă crearea dependenţei populaţiei faţă de ele, parcele psoriazis vindecator Siberian mijloace ne-au oferit şi controlul difuzării informaţiei.

Controlând mijloacele şi instituţiile mass-media, controlăm implicit conţinutul şi calitatea informaţiei. Obiectivul parcele psoriazis vindecator Siberian bază a fost acela parcele psoriazis vindecator Siberian a obţine controlul asupra celor mai mari trusturi de presă, radio şi televiziune din lume. Se ştie bine că acestea, alături de tutun, alcool şi cafea, distrug corpul omului, însă noi am întreţinut deliberat o aşa-zisă luptă de combatere a lor, care nu a făcut decât să intensifice şi mai mult consumul acestora.

Am creat concerne imense de fabricare a ţigărilor, băuturilor şi a cafelei. Aproape toţi preşedinţii şi patronii acestor giganţi în lumea afacerilor sunt membri venerabili în lojile parcele psoriazis vindecator Siberian mai înalte ale organizaţiei noastre.

O mulţime este cu atât mai uşor de manevrat cu cât e mai dispersată şi mai confuză. Dacă, în plus, ea nu depăşeşte un anumit număr de persoane, atunci e chiar simplu, având în vedere tehnologia de manipulare parcele psoriazis vindecator Siberian pe care o avem la dispoziţie. Mai mult, trebuia să micşorăm drastic populaţia globului. Pentru asta aveam nevoie de metode care să ucidă în timp scurt un număr foarte mare de oameni. Am finanţat proiecte ultrasecrete de cercetare pentru producerea unor viruşi extrem de virulenţi.

Unele experimente au dat greş, altele ne-au mulţumit prin rezultatele obţinute. Armele noastre nu sunt niciodată prezentate pe faţă. Ele îmbracă mai mereu o haină umanitară.

Baza parcele psoriazis vindecator Siberian ne dă sursele de manipulare este constituţia unui stat. Alcătuirea ei este o adevărată ştiinţă a psihologiei şi manipulării omului, de aceea reprezentanţii noştri au luat parte la conceperea constituţiilor principalelor state-puteri ale lumii. Constituţiile trebuie să check this out o formă umanitară, pompoasă, dar să ascundă în profunzimea lor metode eficiente de subminare şi control al populaţiei.

Speculăm orice dificultate economică, mai ales la ţările mai parcele psoriazis vindecator Siberian dezvoltate. Datorită influenţei bancare pe care o avem, acţionăm din umbră la nivelul conducerii statului şi la fel facem şi în cazul statului advers.

Nu ne implicăm niciodată într-o singură parte, pentru că rezultatul poate fi incert. Perioada actuală se pretează mai ales la crearea unor conflicte de ordin etnic şi economic. Venerabilii noştri se află plasaţi în punctele cheie şi urmează cu exactitate planurile noastre. ONU şi NATO s-au dovedit a fi decizii salutare atunci când am hotărât formarea lor. Este unul din punctele esenţiale ale doctrinei noastre. Să acţionezi în direcţia planului stabilit, dar în acelaşi timp să faci să pară că acţiunile tale sunt opuse planului!

De aceea nu dorim să fim mediatizaţi, nu dorim onoruri, faimă sau recunoaştere publică, pentru că sunt trecătoare şi, în plus, sunt dirijate chiar de noi prin intermediul pârghiilor de control pe care le avem în mass-media. Acţiunile noastre sunt mereu corelate şi au un scop precis, iar ajutorul reciproc şi discreţia totală sunt esenţiale pentru asigurarea succesului.

De altfel regulile şi jurămintele ordinului nostru sunt foarte stricte, iar pedepsele foarte aspre. Cine parcele psoriazis vindecator Siberian închipui că te-ar putea asculta fără să te considere nebun?

Masoneria a fost dintotdeauna ocultată; în loc să ne atribuim marile idei parcele psoriazis vindecator Siberian curente sociale sau culturale, s-a optat pentru discreţie, mister, retragere, acţiune din umbră. Sunt puţini cei care au auzit despre denumirea de mason sau francmason, şi oricum n-au nici-o idee despre ce înseamnă ea în realitate. În plus, ei sunt dispersaţi şi ameninţaţi de avertismentele indirecte pe care noi le trimitem.

Astfel că, chiar dacă unii cunosc adevăratele noastre intenţii, vor adopta o atitudine pasivă, considerând că sunt lipsiţi de putere, de avânt, de posibilităţi de a acţiona în mod eficient. Parcele psoriazis vindecator Siberian adoptă atunci varianta victimei care se lamentează: Sunt legat de mâini şi de picioare! Nu cred că avem vreo şansă. Ele încep totdeauna prin lansarea unei ştiri false, negative, despre acea persoană, pentru că noi controlăm foarte bine mass-media.

Cititorii află despre acele lucruri false, negative. Chiar dacă în zilele următoare apare o contrazicere a ştirii, o dezminţire, faptul deja a fost consumat.

Parcele psoriazis vindecator Siberian primul rând nu e obligatoriu ca cel care a citit ştirea falsă să mai citească a doua zi şi dezminţirea.

În al doilea rând, noi speculăm tendinţa vicioasă a omului de a parcele psoriazis vindecator Siberian orienta mai ales spre ştiri senzaţionale cu caracter negativ.

Ştim că ele distrug structurile click at this page armonioase din aura sa, aduc o formă subtilă de stres la nivel psihic, şi coboară vibraţia percepţiilor pozitive ale omului. Toate astea ne servesc foarte bine intereselor noastre, deoarece îi obosesc şi îi debusolează pe oameni, îi determină să fie lipsiţi de vigilenţă şi superficiali.

Ne slujim mereu de ştiri contradictorii, cu un conţinut sinistru, profund negativ; susţinem şi impulsionăm cărţi cu subiecte puerile sau fantastice dar care atrag pentru a capta interesul minţilor slabe, article source în căutare de senzaţional. Noi am avut grijă ca astfel de apariţii editoriale să prolifereze şi chiar să fie acceptate de populaţie, care acum le consideră foarte valoroase.

Această preocupare şi agitaţie nebună a omului, care îl ţine mereu ocupat şi tensionat, nu duce decât la o diminuare semnificativă a valorilor morale şi etice în viaţă, adică la pervertirea caracterului omului.


Parcele psoriazis vindecator Siberian

HTML code without titles - Parcele psoriazis vindecator Siberian BUKHARIN'S FIRST PARCEL BUKHARIN'S FIRST PARCEL HTML code with titles - Strümpfe psoriazis, din care rezultă heilen BISS BRAZ CH - BUKHARIN'S FIRST PARCEL BISS BRAZ CH - BUKHARIN'S FIRST PARCEL BB code for forums without titles - Example: BUKHARIN'S FIRST PARCEL No photo available.

BB code for a forum: HTML code for a website: BUKHARIN'S FIRST PARCEL The constant reference for BUKHARIN'S FIRST PARCEL http: RHAPSODY'OF SIBERIA ZARA CAC GGG IRMA B EL VIEJO LOBO GRIS SRTA. Sex Photo Registered Name Date of Birth Land of Birth Land of Standing Price in EURO LUXURY LIFE CHARLOTTE FLEUR DELICAT 6.

Hosted by providing a platform for the project, technical maintenance and support: Net   Scherbakova I. WELCOME to World Pedigree DataBase Siberian Husky DataBase pedigrees intended for fans and professionals - owners of Siberian Husky around the world, everyone can make a contribution and leave the information on their own and other dogs, as well as to use the materials at the same time without any restrictions.

To use all the functions in full, please REGISTER or LOGIN. Generations in pedigree 2 3 4 5 6 7 8 9. HTML code for this pedigree e.

Your banner for a forum and website: BISS BRAZ CH BUKHARIN'S FIRST PARCEL Brazil CH KAVACHA'S STERLING CZAR BISS Ch SIERRA'S KAVACHA YELLOW ROSE INNISFREE'S CRITIC'S CHOICE USA. INNISFREE'S SIMPLY SINFUL USA. LUXURY LIFE CHARLOTTE FLEUR DELICAT.

SNOW GALAXY TRULY YOURS. UNIQUE MELODY OF MAGIC WINTER. MIRACLE EMPIRE DHAN VAN TAREE. JOZEFINA IZ DOMA SOGLEN. SCHASTYE DOMA ERBHOF KRYSTAL. ULYANA THE QUEEN OF WESTERN EUROPE.

SLED ZABAIKAL'YA KOROLEVA MAIYA. SLED ZABAIKAL'YA KEISI GRAND. DOBBROKS ULATO Parcele psoriazis vindecator Siberian WINNERS WAY. LITTER DAKI X ALFA. OPEN SHOT LISA ARCTIC NIGHT. AIS SHTORM ANGELSKIJ POBEDITEL. ALFA ROMEO ANGELSKIJ POBEDITEL. EMBER VALETTA PICH DELKASI. SHAKE VANILA WOLF'S TRAIL. CARODEYKA MAGIK MOON BLOOD. DREAM See more BRAVE AKYTOS.

SNOW GALAXY Der unguent psoriazis Veränderungen OF MY DREAM. ROYAL STYLE FANTASTIC FUSION OF EYE COLOR. SNOW GALAXY CVEBEK WIND. ELISEY GOOD LUCK CHARM. ELISAR FLOWER OF MY SOUL. ONITE'S SECRET DESIRES ARCTIC NIGHT.

SEVER'OS DIN CYRIL RID. CRYSTAL INFINITY IN THE HEART OF THE NORTH. SNOW GALAXY THUNDER STORM. TANGO LOVE WOLF'S TRAIL. SNOW GALAXY GENIUS I'M. OSTIN SNOW BLAST WOLF'S TRAIL. SERDTSE SIBIRI AMAZON THE BLUE LAGOON. FANTASTIC Parcele psoriazis vindecator Siberian ZOLOTOE OBLAKO. BOETS GORYACHIY LATTE MACCIATO. SNOW GALAXY GUIDE Parcele psoriazis vindecator Siberian FATE. SNOW GALAXY GIVENCHY GENTELMAN INTENSE.

SERDTSE Parcele psoriazis vindecator Siberian ADMIRAL OF THE NORTH. ZATANNA MAGIC POWER OF TRICKS. ZOOM FASTER THAN LIGHTNING. LUXURY LIFE SHINING BRIGHTLY. LUXURY LIFE IN BARSELONA. ROCKSTAR RIA OF GOLDEN NICOL. QUANTOM OF SOLACE OF GOLDEN NICOL. SNOW GALAXY LOVLY LOVE. SIBERIAN SOUL POWER LADY. LUXURY LIFE CHELITA FASHON BRILLANTE.

ZHOUR DE NEICH MIKKA. CHARM OF NORD ADELLE ICE N FLAME. LUXURY LIFE TSARSKIY PODAROK. LUXURY LIFE CHALLENGE THE WORLD. Parcele psoriazis vindecator Siberian PARADISE JURASSIK VALLEY.

LET ME BE YOUR DREAM DALIA. BEYOND DRAGON CRYSTAL FAMILY. ARCTIC MAGIC USUAL MIRACLE. SNOW GALAXY HISTORY OF LOVE. FROSTY CHAMPIONS DESTINY'S Parcele psoriazis vindecator Siberian. HUSKY Http://ohsofrenchrentals.com/psoriazis-fotografie-ngenunchere-stadiu-iniial.php VIKING GLORY.

BEATRICE JOY IN HOUSE. EISHA ZLATAAURA WINNERS WAY.


Dna Martin Reveica - tratamentul cu lapte de iapa in psoriazis

Related queries:
- istorie psoriazis palmo-plantară
Astăzi, şamanul siberian aminteşte tot mai mult de personajul din trecut, de elementul folcloric. Civilizaţia care n-a pătruns.
- unde și cum de a trata artrita, artrita psoriazică
Astăzi, şamanul siberian aminteşte tot mai mult de personajul din trecut, de elementul folcloric. Civilizaţia care n-a pătruns.
- decât pentru tratamentul psoriazisului pe picioare
Astăzi, şamanul siberian aminteşte tot mai mult de personajul din trecut, de elementul folcloric. Civilizaţia care n-a pătruns.
- scalpului și a părului psoriazis
Astăzi, şamanul siberian aminteşte tot mai mult de personajul din trecut, de elementul folcloric. Civilizaţia care n-a pătruns.
- ca psoriazis conspirație leac
Astăzi, şamanul siberian aminteşte tot mai mult de personajul din trecut, de elementul folcloric. Civilizaţia care n-a pătruns.
- Sitemap


Back To Main